Promovendi aan de Erasmus Universiteit doen gemiddeld 63 maanden over hun promotieonderzoek. Daarmee eindigen ze in de middenmoot van alle Nederlandse universiteiten. Gemiddeld doet een promovendus in Nederland er 61 maanden over.

EUR-promovendi zijn dus ongeveer 15 maanden langer bezig dan de normale contractduur van vier jaar. Dat betekent niet in alle gevallen dat ze ook echt 15 maanden te lang over hun onderzoek gedaan hebben. Sommigen hebben minder dan 1 FTE, waardoor ze er sowieso langer over mogen doen. Anderen hebben een vijfjarig contract. Ook moeten promovendi na het afronden van hun onderzoek soms enkele maanden wachten op hun verdediging. Met deze factoren is in de cijfers geen rekening gehouden.