Het gaat goed met de Erasmus Universiteit. Ondanks de invoering van het leenstelsel, blijven de studentenaantallen groeien.

Volgens de universiteit is de groei vooral te zien in de masteropleidingen, onder meer bij Economie, Bestuurskunde en Gezondheidswetenschappen. Bij de bacheloropleidingen weten vooral Econometrie en Economie nieuwe studenten aan te trekken.

De universiteit zet in op een internationale campus en dat werpt zo zijn vruchten af. Er lopen dit jaar bijna 5000 internationale studenten rond, dat is een stijging van 14 procent.