Hoe moet de hulp van Sinterklaas eruitzien? Het debat woedt al jaren in de Nederlandse samenleving, soms fel, soms ver over de grens van het beschaafde. Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit hoopt binnen de eigen gemeenschap het debat te voeren op een ’transparante en open manier’.

Het CvB schrijft dat in een brief aan alle medewerkers en studenten. “Waar het in het debat over de rol van Zwarte Piet tijdens de sinterklaasviering om draait, is erkenning van het belang van inclusie. Als kritische gemeenschap moeten we de volgende vraag stellen: is er voor iedereen genoeg ruimte om erbij te horen, mee te doen, te delen, te aanvaarden en te worden aanvaard? En zo niet, hoe kunnen we dan innovatief genoeg zijn om daar iets aan te veranderen? Universiteiten behoren tot de meest vooraanstaande intellectuele stemmen in de Nederlandse samenleving. De Erasmus Universiteit is er bij uitstek toe uitgerust om inzake deze kwestie een voortrekkersrol te vervullen”, schrijft collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr namens het CvB. Ze lichtte de brief ook toe in een vraaggesprek met EM.

Het uiterlijk van Zwarte Piet tijdens het Sinterklaasfeest voor kinderen van medewerkers is al een aantal jaren geleden aangepast. Zo was Zwarte Piet bijvoorbeeld al niet meer voorzien van oorringen en rode lippen. Vorig jaar kwam daarbij dat naast de traditionele Pieten er enkele aspirant-Pieten met roetvegen op de gezichten meededen aan de viering op de campus – naar voorbeeld van het Sinterklaasjournaal.

Op 19 november organiseert de universiteit een debatavond over het onderwerp.