Het College van Bestuur zwengelt het debat over (Zwarte) Piet aan. Hoe moet de hulp van Sinterklaas er tijdens het komende Sinterklaasfeest uitzien? In een brief aan studenten en medewerkers roept het CvB op tot dat debat. Collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr legt in een vraaggesprek met EM uit waarom ze dit debat nu wil beginnen.

Nederland , Den Haag, 7-6-2011Pauline van der Meer Mohr foto;ineke oostveen
Pauline van der Meer Mohr Beeld door: Ineke Oostveen

Het Zwarte-Pietendebat wordt al op veel plekken in de maatschappij gevoerd. Waarom vindt u het belangrijk om dit debat ook binnen de universiteit aan te zwengelen?

“Eind vorig jaar gaven we aan dat we goed wilden nadenken over andere verschijningsvormen die recht doen aan het feit dat het Sinterklaasfeest een feest voor iedereen is en kan blijven. Dat uitgangspunt staat wat ons betreft nog steeds voorop. Met de Sinterklaasviering in aantocht willen we de EUR-gemeenschap de kans geven zich uit te spreken over dit thema. De brief is daar de aftrap voor.”

Waarom heeft het college besloten om een open debat te voeren en niet direct stelling te nemen?

De universiteit is bij uitstek een plek voor open debat. Wij nemen in die zin stelling dat wij vinden dat de Sinterklaasviering ‘inclusief’ moet zijn, een feest dus voor iedereen. Wij vragen nu van de EUR-gemeenschap om ons te laten weten hoe we dat zo kunnen houden. Die opinies en suggesties nemen we mee in het besluit over de invulling van het Sinterklaasfeest 2015.

Het Pietendebat wordt vaak ook op zeer verhitte toon gevoerd, soms zelfs met arrestaties tot gevolg. Bent u niet bang zoiets te ontketenen op de universiteit?

“De discussie rond Zwarte Piet is inderdaad erg verhit geraakt, en ik sluit niet uit dat er binnen deze universiteit ook stevige meningen zijn. Een stevig debat is ook niet erg, als het maar op basis van goed gefundeerde argumenten wordt gevoerd. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit op deze universiteit zo is, en dat we dat met respect voor elkaars standpunt doen.”

U schrijft: ‘Deze universiteit kan een krachtige boodschap afgeven door de sinterklaasviering voor iedereen ‘inclusief’ te maken.’ Welke signalen heeft u ontvangen uit de universiteit dat het Sinterklaasfeest niet voor iedereen inclusief is?

“Met name eind vorig jaar ontvingen we signalen van medewerkers die zich niet prettig voelden bij de wijze waarop Sinterklaas hier op de campus werd gevierd, en dan ging het om het uiterlijk van Zwarte Piet. Dat soort signalen, van mensen die zich niet herkennen in de wijze van de viering, nemen we serieus.”

In de brief wordt wel een aantal keren gehint naar een opvatting, zoals in de zin: ‘Alleen het feit dat iets traditie is, hoeft nog geen rechtvaardiging te zijn voor het voortbestaan ervan.’ Bent u niet bang het ‘open debat’ door deze stellingname te verstoren?

“Integendeel. We geven hiermee juist aan dat het argument ‘een traditie is er om in stand gehouden te worden’ wat ons betreft kritisch mag worden bevraagd.”

Houdt het College van Bestuur de mogelijkheid open dat Piet op de universiteit traditioneel zwart (of bruin) blijft?

“Piet was in de afgelopen jaren al aan verandering onderhevig. En ik verwacht dat hij (of zij!) door de jaren heen verder zal evolueren. De maatschappelijke opvattingen veranderen immers ook voortdurend, zoals de geschiedenis ons leert. In het besluit dat we nemen over het uiterlijk van Piet bij onze Sinterklaasviering worden de opinies naar aanleiding van de brief meegenomen.”

Piet was in de afgelopen jaren al aan verandering onderhevig. En ik verwacht dat hij (of zij!) door de jaren heen verder zal evolueren.

Pauline van der Meer Mohr

Wat is uw eigen opvatting over Zwarte Piet?

“Ik heb als eerstejaars student in 1978 meegedaan aan de Sinterklaasintocht in Rotterdam-Zuid, verkleed als Zwarte Piet. Ik ben me daar voor het eerst bewust geworden van het feit dat niet iedereen de figuur van Zwarte Piet zo onschuldig vindt. En verder laat ik mijn persoonlijke opvattingen de discussie op dit moment liever niet te veel beïnvloeden, want we hebben een bestuurlijke afweging te maken en die vergt dat we eerst goed luisteren.”

Hoe viert u zelf het liefst Sinterklaas? Is dat met of zonder Piet?

“Met mijn gezin gaat het, nu de kinderen groter zijn, vooral om de surprises, de inhoud van de gedichten en de speelse manier waarop we elkaar de maat nemen. De gedichten worden door ‘Sint en Piet’ getekend, of alleen door Sint. Neutraal in elk geval.”

Wat verwacht u uiteindelijk met het debat te bereiken?

“Dat we de moeite nemen serieus na te denken over de kritiek op het Sinterklaasfeest, zoals dat tot voor kort werd gevierd. En dat we misschien niet iedereen tevreden stellen of overtuigen, maar wel elkaars argumenten horen en begrijpen. Ook dat we een zinvolle bijdrage leveren aan het nationale debat. En tenslotte dat daar een Sinterklaasfeest uitkomt waar iedereen plezier aan kan beleven.”