Onderzoeksfinancier NWO discrimineert bij de toekenning van beurzen aan vrouwelijke wetenschappers, bleek gisteren uit onderzoek. Maar volgens sommige wetenschappers is het bewijs voor die stelling flinterdun.

“We zijn het niet eens met de bewering in het artikel dat NWO momenteel discrimineert”, schrijven Daniël Lakens en Rolf Hut op de website van de Volkskrant. De twee wetenschappers vinden het niet sterk dat het verschil tussen de toekenningen aan mannen en vrouwen maar nét statistisch significant is. “Als we nieuwe data uit 2015 meenemen, verdwijnt het effect. Als we betere analysetechnieken gebruikten, verdwijnt het eveneens”, schrijven ze.

Uit de cijfers valt geen duidelijke conclusie te trekken, schrijft ook Casper Albers van de Rijksuniversiteit Groningen in een blog. Met een kritische blik op de gebruikte statistiek haalt hij naar eigen zeggen het discriminatievermoeden sterk onderuit.

Naomi Ellemers reageert op kritiek

“In de kritiek wordt enkel gefocust op één statistische toets, terwijl we ook andere toetsen hebben gebruikt die veel sterkere effecten laten zien”, reageert hoogleraar Naomi Ellemers, een van de auteurs van het artikel. “De data voor 2015 hadden wij bovendien nog niet. Wij hebben hier anderhalf jaar aan gewerkt, en hebben gewerkt met de gegevens die NWO destijds ter beschikking kon stellen. Ik weet niet welke gegevens zijn gebruikt in de analyses die anderen hebben gedaan.”

Effect is het startpunt

Bovendien zijn de uitkomsten van de statistische toets die nu ter discussie wordt gesteld volgens haar niet het meest belangrijke onderdeel van het onderzoek. “NWO zag dat er jaar in jaar uit een patroon ontstond van vrouwen die minder beurzen krijgen dan mannen. Dat effect was het startpunt, vervolgens zijn we dieper gaan kijken waar dat nu aan ligt”, aldus Ellemers.

Dan blijkt dat taalgebruik een rol speelt, dat de voorstellen die mannen en vrouwen indienen inhoudelijk even positief worden beoordeeld, en dat vrouwen met name in sectoren waar ze veel aanvragen indienen minder kans hebben op een beurs dan mannen. Ellemers: “Dat is nieuwe informatie, in ieder geval voor NWO. Dat vind ik belangrijker dan de algemene bevinding dat er een verschil is.”

NWO kondigde begin deze week al maatregelen aan om seksediscriminatie aan te pakken. Daar is overigens niemand op tegen. Lakens en Hut noemen het in de Volkskrant een goede zaak dat de selectieprocedure verandert en Albers schrijft dat discriminatie een maatschappelijk probleem is “dat op alle niveaus aangepakt moet worden”.