Het College van Bestuur verkent de mogelijkheid om de vrije ruimte in het derde jaar van de bachelor uit te breiden. Verruiming tot 30 punten moet onder andere de samenwerking met andere universiteiten makkelijker maken.

Op dit moment heeft de EUR alleen een gezamenlijke minorruimte van 15 punten. Met de  extra ruimte kunnen studenten niet alleen keuzevakken volgen of een stage doen, ze kunnen de 30 ects ook gebruiken voor een uitwisseling, of een opvolgende minor. Het plan zou in 2017 moeten ingaan.

Door de extra ruimte zouden de minoren van de EUR en andere universiteiten beter uitwisselbaar zijn. De kwaliteit van de vakken kan volgens het CvB worden verbeterd door het minoraanbod als geheel tegen het licht te houden.

In de loop van juni worden er nog een aantal gesprekken gevoerd. Op basis hiervan bepaalt het CvB hoe het voorstel voor minor-herstucturering eruit zal zien. Het CvB roept studenten en medewerkers op om hun vragen en suggesties in te sturen.  ES

Noot: In de gedrukte versie van dit artikel in EM #14 wordt ten onrechte de indruk gewekt dat het besluit tot een vrije ruimte van 30 ects al genomen is. In werkelijkheid gaat het om een plan van het CvB, dat nog verder uitgewerkt dient te worden.