Igna Bonfrer, onderzoeker bij het iBMG, ontving onlangs een Rubicon-beurs van de NWO. Daardoor kan ze komend jaar onderzoek doen naar prestatiebekostiging voor artsen binnen Obama Care, in een postdocprogramma van de Harvard School of Public Health.

Het interessante aan Obama Care is, dat het een uitbreiding van zorgverzekeringen combineert met prestatiebekostiging van de gezondheidszorg, vertelt Bonfrer. Daardoor zou je zowel een positief effect verwachten op de toegankelijkheid van de zorg, als op de kwaliteit ervan. “De VS hebben de hoogste uitgaven aan gezondheidszorg ter wereld, maar lang niet de gezondste bevolking. Daar is dus veel ruimte voor verbetering.” Een van die verbeteringen zou kunnen zijn dat artsen deels betaald krijgen voor de kwaliteit die ze leveren. “In veel landen worden artsen betaald op basis van het aantal verrichtingen dat ze uitvoeren. Dat biedt geen directe financiële prikkel om kwalitatief goede zorg te bieden.” Aan Harvard gaat Bonfrer onderzoek doen naar de effecten van zulke financiële prikkels. Als voorbeeld van zo’n financiële prikkel geeft ze de behandeling van diabetici. “In plaats van een ziekenhuis te bekostigen op basis van het aantal consulten aan diabetici, zou je ze waarschijnlijk beter kunnen betalen op basis van het percentage dat over een langere periode een goed gereguleerd bloedsuikergehalte heeft.”

Prestatiebekostiging in Afrika

Momenteel doet Bonfrer onderzoek naar onder andere de prestatiebekostiging van artsen in een aantal Afrikaanse landen, waarop ze in juni zal promoveren. “In Burundi en Rwanda is prestatiebekostiging landelijk ingevoerd. Het is interessant om te zien dat in sommige Afrikaanse landen dergelijke hervormingen in de financiering van de gezondheidszorg al zijn doorgevoerd. In een aantal Europese landen is prestatiebekostiging nog niet echt aan de orde.” Over de conclusies van dat onderzoek is ze nog voorzichtig. “In Burundi zie je bijvoorbeeld dat de kwaliteit wel verbetert, maar dat het gebruik van noodzakelijke zorg niet toeneemt.”

Hoewel de effectiviteit van prestatiebekostiging in de zorg nog niet voldoende bewezen is, verwacht Bonfrer dat er in Nederland binnenkort ook mee geëxperimenteerd zal worden. TF