Ondanks RethinkEUR, De Nieuwe Universiteit en de roep om democratisering, zijn er maar weinig studenten en medewerkers die de moeite hebben genomen om zich beschikbaar te stellen voor de medezeggenschapsraden.

Tot en met 29 april kan er elektronisch gestemd worden voor de Universiteitsraad en de verschillende faculteitsraden. Voor de Uraad mag iedereen stemmen op een vertegenwoordiger van zijn of haar faculteit. Maar niet iedereen hoeft te stemmen, want bij sommige faculteiten zijn er net zoveel kandidaten als Uraadzetels te verdelen.

Bij de Faculteit Wijsbegeerte bijvoorbeeld, waar Philosophy Ground de gemoederen de laatste tijd toch flink bezig houdt, is er helemaal niets te kiezen voor de Universiteitsraad: voor zowel de studentzetel als de medewerkerszetel is precies één kandidaat beschikbaar. Tegelijkertijd is Filosofie wel de enige faculteit waar medewerkers kunnen stemmen voor de faculteitsraad: alle andere faculteiten hadden te weinig of precies voldoende kandidaten.

Meer studenten

Onder studenten is iets meer enthousiasme voor de medezeggenschap dan onder medewerkers. De grotere faculteiten hebben ongeveer zes of zeven kandidaten voor twee zetels. ESE presenteert met acht kandidaten de langste lijst.

Voor degene die geïnformeerd wil stemmen: op de facebookpagina van de Universiteitsraad staan portretjes van verschillende studentkandidaten. ES