Het reorganisatieplan voor de Faculteit Sociale Wetenschappen, dat vorige week door decaan Henk van der Molen gepresenteerd werd, is kritisch ontvangen in de faculteitsraad. De raad vindt vooral dat er een ‘gebrek aan visie’ is in het plan.

Van der Molen kondigde vorige week aan dat de reorganisatie nog gevolgen gaat hebben voor 8 medewerkers. Hen is verteld dat ze geen ‘functievolger’ zijn, wat betekent dat ze hun baan kwijtraken, maar mogelijk via een herplaatsingsprocedure nog een andere functie kunnen vinden binnen de universiteit. Een groot deel van de reorganisatie is al door natuurlijk verloop ingevuld. Veel medewerkers vertrokken uit onvrede of onzekerheid over de reorganisatieplannen. Daarmee zal de faculteit in 2017 ongeveer 28 fte slanker zijn.

De raad is bezig een uitgebreider antwoord te formuleren op het voorgestelde reorganisatieplan, maar heeft al wel vier punten van kritiek op papier gezet. Ten eerste is er volgens de raad een ‘gebrek aan een inhoudelijke visie’ in het plan. Volgens raadslid Huib Tabbers had de raad daar al in november 2014 om gevraagd, maar is er weinig over in het plan terechtgekomen. “Er is geen duidelijke inhoudelijke koers. De vraag: ‘waar gaan wij onderzoek naar doen?’ wordt niet beantwoordt.”

‘Geen keuzes gemaakt’

Raadslid Steven van de Walle verwijt de decaan vooral dat er te weinig keuzes gemaakt zijn tijdens de reorganisatieprocedure. Doordat veel wetenschappelijk personeel uit zichzelf al vertrokken is, hoeft er nauwelijks nog bepaald te worden wie mag blijven en wie niet. “De enige keuze die gemaakt is, is om het zo pijnloos mogelijk te maken. Dit is geen kiezen, de keuze is nu voor u gemaakt.”, aldus Van der Walle, doelend op de 11 wetenschappelijke medewerkers die de afgelopen anderhalf jaar vrijwillig vertrokken.

Optimistisch

Ten tweede lieten diverse leden van de raad merken de plannen van de decaan wel erg optimistisch te vinden. Bij alle bachelors en masters van de faculteit voorziet het plan een groei, bij sommige opleidingen zelfs een erg sterke groei. Daarbij is de hoop vooral gericht op de komst van veel internationale studenten. Maar die focus op internationalisering veroorzaakt volgens de raad ‘een fundamentele koerswijziging voor de faculteit met mogelijke grote gevolgen voor het onderwijs, het personeel en de werkdruk.’

Bovendien, zei studentlid Astrid van Driel tijdens de raadsvergadering, zijn de optimistische cijfers voor bijvoorbeeld de nieuwe internationale bachelor van Psychologie, pas gebaseerd op één jaar. “En dit jaar lijkt de instroom alweer tegen te vallen. Er zijn nu pas 74 aanmeldingen.” Ook Tabbers maakt zich zorgen over de optimistische verwachtingen. “Nu wordt het probleem eigenlijk vooruitgeschoven, en moeten we later wellicht opnieuw bezuinigen. Er staan geen scenario’s in het plan, wat als we de ramingen niet halen?” zei Tabbers.

‘Noodzaak voor fusie onvoldoende aangetoond’

Een derde punt van kritiek is dat er, volgens de raad, onvoldoende is aangetoond dat een fusie van bestuurskunde met sociologie, en psychologie met pedagogie noodzakelijk is. “We spraken eerder af dat de capaciteitsgroepen de kern van de nieuwe structuur zouden vormen. Nu is een andere keuze gemaakt (namelijk voor twee clusters), waarbij de absolute noodzaak is niet overtuigende aangetoond”, schrijven de raadsleden. 

Tot slot zou de raad graag een betere cijfermatige onderbouwing zien van de fusieplannen. “Voor een gedegen oordeel bevat het concept reorganisatieplan onvoldoende financiële informatie”, staat in de brief. Steven van de Walle heeft aan de decaan gevraagd namens de raad de financiële cijfers in meer detail te mogen bestuderen.

Tijdens de faculteitsraadsvergadering zegde Van der Molen toe meer toelichting op de gekozen visie op te nemen in het plan. De raad is momenteel nog bezig met een uitwerking van een uitgebreidere reactie. Daarom zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd, zodat ook medewerkers hun visie op het conceptplan kunnen geven. De volgende bijeenkomst is op donderdag 2 april om 11.00 uur in zaal C2-02. ES