Erasmuspromovenda Lisette Wijnia is in de prijzen gevallen met haar proefschrift over probleemgestuurd onderwijs (PGO ). De Stichting Praemium Erasmianum reikt ieder jaar Studieprijzen uit aan talentvolle jonge onderzoekers in geesteswetenschappen en sociale wetenschappen.

Lisette Wijnia is één van de vijf winnaars. Ze wint een bedrag van € 3.000. De jonge promovenda was blij verrast met het nieuws omdat ze niet wist dat haar proefschrift genomineerd was. In haar onderzoek richtte ze zich op de motivatie en prestaties van studenten in PGO: “Zelfgestuurd leren heeft als doel om studenten intrinsiek te motiveren voor hun studie. Veel studenten en stafleden uiten echter onzekerheid bij dit proces: lezen studenten wel de “juiste” literatuur om het tentamen te kunnen maken en kunnen ze tot een goed antwoord komen op leervragen?”

Het succes van zelfgestuurd onderwijs is afhankelijk van de begeleiding van de docent, de hoeveelheid voorkennis van de student en diens vermogen tot zelfreflectie. Toch denkt Wijnia dat PGO ruim baan zal krijgen in het onderwijs en op werk: “Zelfgestuurd leren is belangrijk omdat de huidige samenleving snel verandert. Zo kun je op het werk te maken krijgen met technologische veranderingen of nieuwe kennis die effect heeft op hoe je je baan uitoefent. Je moet dan je eigen leerbehoeften vaststellen, studiemateriaal selecteren en leerstrategieën kunnen bepalen.” NB