De actiegroep van filosofiestudenten Philosophy Ground wil zich net zo organiseren als het Amsterdamse Humanities Rally. Dat zei Martijn Samson, voorzitter van de studenten, donderdag bij een vergadering van de groep.

Sympathisanten van Philosophy Ground bezochten vorige week het Maagdenhuis. Over bezettingen of andere drastische acties, zoals in Amsterdam, werd evenwel niet gesproken tijdens de vergadering. Wel werd er een plan gelanceerd om, in navolging van het optreden van hoogleraar Sociologische theorie Willem Schinkel op 4 maart, iedere maand een lezing te organiseren met als thema: het belang van de filosofie op de universiteit.

Vier teams

Samson kondigde bovendien aan dat er om de week op donderdag een algemene vergadering zal worden gehouden. Om de ideeën die op die vergaderingen naar voren komen uit te werken, zijn er vier teams opgericht: een organisatie-, mobilisatie-, media- en denkersteam. Het denkersteam heeft als taak om de ideologie van Philosophy Ground onder woorden te brengen.

Bij de korte vergadering, in een lokaal van het H-gebouw, waren ongeveer 20 studenten en medewerkers van de Faculteit der Wijsbegeerte aanwezig. ES