De protestgroep De Nieuwe Universiteit Rotterdam had maandagmiddag zijn eerste bijeenkomst in het C-gebouw. De Rotterdamse ‘spin-off’ van de Amsterdamse studentenprotesten trok ongeveer 50 sympathiserende studenten en personeelsleden.

Op de EUR is de voedingsbodem voor de protestgroep vooral gelegd bij het protest tegen de dreigende opheffing van de Faculteit der Wijsbegeerte en de reorganisatie bij Sociale Wetenschappen.

“Deze protesten zijn niet radicaal”

“Rendement moet gedefinieerd worden in termen van kennis voor studenten, in plaats van in termen van geld”, zei historicus en schrijver Zihni Özdil in een videoboodschap die vertoond werd aan het begin van de bijeenkomst. “Deze protesten zijn niet radicaal. Wat radicaal is, is de huidige neoliberale aanval op het onderwijs.”

Videoboodschap van Zihni Özdil

Daarna volgde een uitgebreid debat. Daarbij waren ook twee vertegenwoordigers van De Nieuwe Universiteit Amsterdam. Na enkele groepsdiscussies in kleiner verband werden een aantal standpunten uitgesproken.

De bijeenkomst van De Nieuwe Universiteit Rotterdam in de C-Hal

Perverse prikkels

Allereerst vindt men dat studenten en medewerkers niet genoeg democratisch vertegenwoordigd worden in het bestuur van de universiteit. Het College van Bestuur is niet transparant genoeg, vooral wat de financiën aangaat. Ook de steeds grotere groep flexibele krachten wordt door de actievoerders als een probleem gezien. Margreet Luth, die werkt op de rechtenfaculteit, sprak tijdens het debat over verkeerde carrièreprikkels: “De enige kans om echt carrière te maken is het publiceren van veel papers. Dus je moet eigenlijk zo min mogelijk tijd steken in het voorbereiden van lessen als je verder wilt komen.”

Tot slot kwam tijdens de avond ook de maatschappelijke functie van de universiteit ter sprake. De aanwezigen waren het erover eens dat, in plaats van zoveel mogelijk bachelordiploma’s te produceren in zo min mogelijk tijd, de nadruk zou moeten liggen op het opleiden van kritische burgers.

De volgende bijeenkomst van De Nieuwe Universiteit staat gepland op 16 maart, om 19.30 uur in het C-gebouw. ET