Na twee presidenten uit de bètahoek, geneticus Hans Clevers en natuurkundige Robbert Dijkgraaf, heeft de KNAW gekozen voor een president afkomstig uit een andere hoek: José van Dijck is hoogleraar media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en was daar eerder decaan van de faculteit geesteswetenschappen. Volgens de selectiecommissie is ze gekozen vanwege haar bestuurlijke ervaring, internationale aanzien, passie voor de wetenschap en “sprankelende overtuigingskracht”. Van Dijck is de eerste vrouwelijke president van de KNAW.

Enorme eer

Van Dijck noemt haar uitverkiezing een enorme eer: “Natuurlijk sta ik op de schouders van reuzen: Hans Clevers, Robbert Dijkgraaf en Frits van Oostrom hebben van de KNAW gemaakt wat het nu is: een eerbiedwaardig instituut, bevolkt door eminente wetenschappers die midden in de wereld staan.”

De KNAW noemt zichzelf “het forum, het geweten en de stem van de Nederlandse wetenschap”. Het instituut adviseert onder meer de regering over wetenschapsbeleid en is verantwoordelijk voor zestien onderzoeksinstituten. Clevers maakte eind vorig jaar bekend te stoppen, omdat hij de combinatie met zijn wetenschappelijk werk zwaarder vond dan verwacht. HOP