Studenten van de Faculteit der Wijsbegeerte hebben zich verenigd in Philosophy Ground. In een manifest pleiten ze voor het behoud van de faculteit én de voltijdsopleiding.

Voorlopig hoeven we nog geen Amsterdamse toestanden te verwachten, zegt oud-filosofiestudent Martijn Samson, die voorlopig opereert als voorzitter van de groep studenten. “Philsophy Ground is primair een platform om de stem van de wijsbegeertestudenten te laten horen. Dat willen we doen door publieke evenementen te organiseren waar alle betrokkenen – wetenschappers, studenten, medezeggenschappers, maar ook de decaan en het College van Bestuur – met elkaar in gesprek kunnen gaan.”

Een eerste evenement wordt gepland zodra de inhoud van het voornemen tot reorganisatie bekend is. De decaan en het College van Bestuur spreken al maanden over de toekomst van de faculteit , maar een officieel plan komt naar verwachting begin volgende maand pas.

Lees ook: Vromen: ‘We worden nog meer het bindmiddel’

Nog geen bezetting van het A-gebouw

Bezettingen zijn nu nog niet aan de orde, zegt Samson. “De situatie is vergelijkbaar met Amsterdam omdat je daar ook druk op de Geesteswetenschappen ziet, maar zij zitten in een heel ander stadium. Daar speelt de discussie al veel langer, en die is de afgelopen weken geëscaleerd. Een bezetting van het A-gebouw zien wij voorlopig niet zitten.” Philosophy Ground wil eerst in gesprek met het universiteitsbestuur, om de standpunten van studenten in te brengen. Toch spreken de studenten op hun website wel steun uit voor de Amsterdammers die het Bungehuis en Maagdenhuis hebben bezet. Samson: “Als bestuurders niet luisteren naar studenten, steunen we dit soort acties.”

Kennis gaat verloren

Vorige week was er een eerste bijeenkomst van Philosophy Ground. Een kleine veertig studenten bespraken het manifest dat ze willen uitdragen: behoud van de bacheloropleiding en behoud van de faculteit. “Het een kan moeilijk zonder het ander”, licht Samson toe. “Op het moment dat je de voltijdsbachelor afschaft, hou je een brede bachelor en Wijsbegeerte van een Wetenschapsgebied over. Leuk voor de verbreding van andere studenten, maar dan stelt het vakgebied niets meer voor. En het afschaffen van de faculteit doe je alleen maar om geld te besparen. Dat betekent onherroepelijk een fte-reductie en uitkleding van het hele pakket, daarmee gaat veel kennis verloren.”

‘CvB moet beseffen waartoe ze op aarde is’

Daarnaast pleiten ze voor besluitvorming ‘die wetenschap duurzaam centraal stelt’. “Vanuit een managementperspectief begrijpen we dat er iets aan het tekort van de faculteit moet gebeuren.” Maar volgens Samson moet het College van Bestuur wel blijven beseffen waartoe ze op aarde is: namelijk voor de academische opleiding en ontplooiing van studenten, en het faciliteren van onderzoek. “Het uitgangspunt lijkt nu te zijn dat er zwarte cijfers worden geschreven en het organisatorisch in orde is. Wat ons betreft moet dat omgedraaid worden.”

Op de website van Philosophy Ground is ook een petitie gestart voor het behoud van een zelfstandige filosofiefaculteit én de votijd- en deeltijdopleiding Wijsbegeerte. TF