Medewerkers bij Sociale Wetenschappen zullen waarschijnlijk nog iets langer in spanning zitten over hun toekomst op de faculteit. Het reorganisatieplan, dat oorspronkelijk begin februari af zou zijn, wordt pas half maart voorgelegd aan de faculteitsraad.

De faculteitsraad was van plan om op 2 maart het stuk bediscussiëren, maar die vergadering is uitgesteld naar 24 maart. Medewerkers zouden in april persoonlijk geïnformeerd worden over hun toekomst, maar die planning lijkt niet te worden gehaald.

Volgens woordvoerder Marjolein Kooistra van FSW is gebleken dat er ‘nog iets meer tijd nodig is om het reorganisatieplan zo zorgvuldig mogelijk af te ronden.’ Wat de reden van de vertraging is kan Kooistra niet zeggen.

Sociale Wetenschappen verkeert al een aantal jaren in financieel zwaar weer en bezint zich sinds eind 2013 op een reorganisatie. In januari van dit jaar kondigde decaan Henk van der Molen het plan aan dat er fusies gaan plaatsvinden tussen Psychologie en Pedagogische Wetenschappen enerzijds, en Bestuurskunde en Sociologie anderzijds. In totaal zal ongeveer 23 fte moeten verdwijnen, waarvan een deel al door natuurlijk verloop is opgelost. ES