Het aantal studenten dat tegen een beslissing van de examencommissie in beroep gaat, neemt de laatste jaren flink toe op de Erasmus Universiteit. Waren er in 2008 nog maar 185 zaken, in 2014 waren het er al 250. Dat blijkt uit het jaarverslag 2014 van het College van Beroep voor de Examens (CBE), dat volgende maand verschijnt.

Volgens Jerimi van Laar, hoofd Juridische Zaken, is de toename een direct gevolg van de toegenomen belangen die de studenten hebben door de nadruk op studievoortgang en de verschillende wijzigingen in de studiefinanciering. “De invoering van het bindend studieadvies, maar vooral de wijzigingen in de studiefinanciering hebben ertoe geleid dat er meer beslissingen van examencommissies betwist worden.”

Lang niet alle beroepen lopen ook echt uit op een zitting en een beslissing van het CBE. “In het grootste deel van de zaken komen student en faculteit uiteindelijk tot een schikking en wordt het bezwaar ingetrokken,” zegt Van Laar. In ongeveer 40 gevallen moest er in 2014 een beslissing genomen worden door het CBE. Het aantal klachten dat dan ook daadwerkelijk gegrond verklaard wordt door het CBE ligt nog veel lager: die zijn per jaar op de vingers van één hand te tellen. Overigens zijn nog niet alle in 2014 ingediende beroepen afgerond.

Uit de lijst van uitspraken in 2014 blijkt dat het in veel gevallen inderdaad gaat om betwiste studieadviezen: 13 van de 28 inhoudelijke uitspraken hadden met het BSA te maken. In andere gevallen gaat het om de toelating tot de master of een vak (6 gevallen) of de beoordeling van een scriptie of tentamen (5). ES