Burgemeester Van der Laan van Amsterdam bemiddelt bij het conflict tussen de UvA en de bezetters van het Bungehuis. Het UvA-verzoek om politiebijstand bij de ontruiming heeft hij nog niet ingewilligd.

Dat zegt een woordvoerder van de burgemeester. Over de onderhandelingen zelf en het verdere verloop daarvan wil hij niets kwijt. Hij benadrukt dat het nu aan de twee partijen is om tot een oplossing te komen.

De bezetters hebben zondag na het overleg laten weten dat de UvA hun vóór elf uur vanochtend een voorstel zou doen. Volgens het Parool werd dit voorstel maandagmiddag om vier uur besproken tussen de partijen, opnieuw in de ambtswoning van de burgemeester.

Kort geding

De Amsterdamse rechtbank bepaalde donderdag in kort geding dat de actievoerders in het Bungehuis hun bezetting donderdagmiddag moesten opgeven. Ze weigerden daaraan gehoor te geven, zodat de actie nu al elf dagen duurt. Daarmee riskeren ze een dwangsom van duizend euro per dag, die kan oplopen tot 25 duizend euro.

Een aantal sympathisanten geeft financiële steun. De ondernemingsraad van de faculteit geesteswetenschappen telde duizend euro neer voor de ladder waarmee bezoekers het Bungehuis kunnen betreden en de SP kocht het pamflet met eisen van de actievoerders. Studentenbond ASVA besloot eerder om de proceskosten van het kort geding te betalen.

Universiteitsblad Folia houdt een liveblog bij over de bezetting. HOP