Er is nog geen knoop doorgehakt over de nieuwe verdeling van de bestuursbeurzen voor sportverenigingen. Twee weken geleden werd bekend dat er een voorstel ligt waardoor Skadi, Antibarbari, en RSRC flink meer bestuursmaanden zullen ontvangen. Maar de Universiteitsraad is er nog niet uit.

De Universiteitsraad is intern nog verdeeld over het voorstel, waarin de drie verenigingen meer bestuursbeurzen ontvangen dan alle andere sportverenigingen samen. De drie verenigingen zullen – omdat ze een eigen clubhuis hebben en daar verantwoordelijk voor zijn – volgens het voorstel voortaan onder de regeling voor gezelligheidsverenigingen vallen. Dat betekent dat ze beurzen krijgen toegekend op basis van het aantal leden, in plaats van uit het totaal dat Erasmus Sport uitdeelt. Concreet zouden ze gezamenlijk van 21 naar 176 toegekende bestuursmaanden gaan.

Dinsdagmiddag besprak de Uraad het voorstel met het College van Bestuur (CvB). Ook enkele andere sportverenigingen hebben twijfels geuit bij het voorstel.

Eerlijkere verdeling

Joyce Spoon (voorzitter van Erasmus Volley) en Daan Peeters (voorzitter van tennisvereniging Passing Shot) hadden inspreektijd aangevraagd bij de Uraad. Ze vinden het in principe positief dat het CvB van plan is om meer bestuursmaanden toe te kennen aan sportverenigingen. Maar ze zouden graag zien dat de verdeling eerlijker is. Niet alleen de roei-, voetbal-, en rugbyvereniging hebben immers te maken met groeiende ledenaantallen en verantwoordelijkheid, ook de andere sportverenigingen worden steeds actiever.

Steeds meer sportende studenten

“Het studentenleven is aan het veranderen”, zei Joyce Spoon. “Door allerlei maatregelen, zoals het leenstelsel en Nominaal is Normaal, zie je dat studenten er vaker voor kiezen om bij een sportvereniging te gaan. Sinds 2012 zijn er 800 sportende studenten bij gekomen.” In het geval van haar vereniging Erasmus Volley groeit het aantal leden en activiteiten sterk. “We hebben inmiddels zelfs een wachtlijst om studenten te kunnen laten volleyballen. Tweederde van die wachtlijst is international.”

“Een vergelijkbaar verhaal geldt voor de tennisvereniging, maar ook voor bijvoorbeeld hockeyvereniging Never Less”, vult Daan Peeters aan. Waarom wordt die smak extra bestuursmaanden voor Antibarbari, RSRC, en Skadi niet verdeeld over alle sportverenigingen?

Helder als glas

René Karens, voorzitter van de Uraad, voegde daaraan toe dat de raad er ook nog niet helemaal uit is, en vroeg rector magnificus Huib Pols om het komende maand nog eens goed te bespreken. Dat is in principe prima, zei de rector. “Maar het voorstel dat er nu ligt is zo helder als glas. De drie verenigingen hebben een eigen clubhuis en moeten daar verantwoordelijkheid over dragen, dus zullen ze voortaan bestuursmaanden ontvangen volgens de zelfde regeling als de gezelligheidsverenigingen: op basis van het aantal leden.”

Pols benadrukte dat hij open staat voor alternatieve voorstellen, maar wel graag een heldere regeling zou zien. In de komende maand gaat de Universiteitsraad nog eens naar dit voorstel en mogelijke alternatieven kijken. TF