De reorganisatie van de ondersteunende diensten van de EUR loopt een maand vertraging op. Afgelopen weken had de medezeggenschap nog zoveel vragen en bezwaren dat het huidige plan aanvulling en verduidelijking behoeft. Dit betekent dat de medewerkers in kwestie een maand langer in onzekerheid zitten over hun toekomst aan de universiteit.

De nieuwe versie van het plan zal opnieuw langs alle medezeggenschapsorganen moeten, waardoor het uiteindelijke besluit voor de vorming van het University Support Center (USC) pas half april rond kan zijn. Medewerkers die op duidelijkheid over hun functie zitten te wachten, weten ook pas half april waar ze aan toe zijn. Dat heeft Kees Lansbergen, kwartiermaker van het USC, vorige week afgesproken met de medezeggenschap.

Flinke bezwaren

Twee weken geleden kwamen diverse medezeggenschapsorganen met flinke bezwaren tegen het USC-plan. Samengevat vormden alle adviezen van de medezeggenschappers een lijst met 21 vragen en kritiekpunten. Zo zou de dubbele doelstelling om te bezuinigen èn te verbeteren door te reorganiseren niet haalbaar zijn, is men bezorgd over de nu al hoge werkdruk op veel plekken in de organisatie, en zijn er allerlei vragen over bijvoorbeeld de financiële onderbouwing van het plan, of de stijging van salarisschalen.

Lees ook: Stevige bezwaren tegen reorganisatie centrale ondersteuning

Beter perspectief

In de afgelopen weken zijn alle vragen en kritiekpunten behandeld in vergaderingen van de dienstcommissies (de medezeggenschap van de ondersteunende diensten), de commissie van de Universiteitsraad die over personele aangelegenheden gaat, en Medezeggenschap 3.0 (het informele overleg van de betrokken inspraakclubs). Uitkomst van al die vergaderingen is dat de principiële discussie over die dubbele doelstelling gevoerd gaat worden en dat Lansbergen het een en ander gaat aanvullen en verduidelijken in het huidige plan. Er komt een reorganisatieplan 2.0, zoals hij het zelf noemt. “Het gaat vooral om toevoegingen om delen van het plan beter in het perspectief te kunnen plaatsen”, aldus Lansbergen.

Nieuwe planning

Lansbergen zegt dat het nieuwe plan 18 februari afgerond moet zijn. In de tweede helft van die maand kan het plan dan langs de verschillende dienstcommissies en volgens de nieuwe planning zou de Universiteitsraad er op 31 maart mee kunnen instemmen. Door die planning kan het USC niet per 1 april van start gaan, zoals eerder was voorgenomen, maar per 1 mei. “Het jammere eraan vind ik wel dat medewerkers nu langer in onzekerheid zitten. Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk dat we het plan op een goede manier met elkaar bespreken.” Half april zou iedereen het definitieve besluit over zijn toekomst moeten horen.

Alle medewerkers zijn maandagmiddag via de nieuwsbrief geïnformeerd over de huidige stand van zaken omtrent de medezeggenschap en de plaatsingsprocedure. TF