Studenten hebben in 2013 zo’n 1.000 euro uitgegeven aan studiematerialen als boeken en readers. Het was een van de goedkoopste jaren sinds de eeuwwisseling.

Het bedrag dat studenten gemiddeld uitgeven aan extra studiekosten ligt al jaren rond de duizend euro. Voor universitaire studenten is het meestal iets meer, voor hbo-studenten iets minder.

Onder de 1.000 euro

Maar in de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (over 2013) duiken de academici weer onder de 1.000 euro per jaar en komen de hbo’ers ook lager uit.

Gecorrigeerd voor de inflatie was 2013 zelfs een van de goedkoopste jaren sinds de eeuwwisseling. Alleen in 2006 en 2007 waren studenten een paar euro minder kwijt.

Rekening houdend met inflatie

Vorige week meldde het CBS zelf dat de kosten voor hbo’ers waren opgelopen: vergeleken met 2007 zouden ze zestig euro meer kwijt zijn voor boeken, leermiddelen en rente op studieleningen. Dat klopt, maar rekening houdend met de inflatie blijkt het verschil nagenoeg nihil en de laatste jaren gaan de kosten juist omlaag. HOP

© HOP. Bron: CBS. Overige onderwijsuitgaven (los van collegegeld) per student, gecorrigeerd voor de inflatie, in prijzen van het jaar 2000.