Het bedrag dat de bezuinigingen op de basisbeurs gaat opleveren, is veel lager dan het bedrag dat minister Jet Bussemaker van Onderwijs steeds noemt. Volgens Bussemaker zou het nieuwe leenstelsel ´maximaal 1 miljard euro´ per jaar besparen. In werkelijkheid gaat het om ongeveer 620 miljoen euro.

Het kabinet maakt per 1 september 2015 een einde aan de basisbeurs. Dat scheelt 280 euro per student per maand. Maar hoeveel levert dat uiteindelijk op?

Aanvullende beurs omhoog

Volgens een tabel van het ministerie loopt de ‘opbrengst’ van het studievoorschot op tot 920 miljoen euro per jaar. Maar de aanvullende beurs gaat omhoog en gehandicapten krijgen een deel van hun studieschuld kwijtgescholden. Met zulk ´flankerend beleid´ en andere toezeggingen is structureel driehonderd miljoen euro gemoeid. Onder de streep blijft dus 620 miljoen euro over. Dat is veel minder dan het miljard dat minister Bussemaker voorspiegelt.

Besparing op OV

Maar Bussemaker hoopt dat de ov-studentenkaart goedkoper wordt. Als studenten vaker buiten de spits gaan reizen, kosten ze minder. Er worden allerlei plannen bedacht om hen zover te krijgen, van gratis fietsen tot het verschuiven van collegetijden. Dat zou een besparing van tweehonderd miljoen moeten opleveren.

Mocht dat lukken – en dat is nog maar afwachten – komt er op termijn dus maximaal 820 miljoen euro per jaar vrij. De besparing op de ov-studentenkaart staat echter los van de wet Studievoorschot en zou ook in ander beleid passen.

Alleen in 2026 een miljard

Dat Bussemaker zich toch rijk rekent met één miljard euro, heeft te maken met het jaar 2026. Dat jaar ziet er het gunstigst uit in de doorrekeningen en dat is het gevolg van een ‘kasschuif’: een financiële afspraak met hogescholen en universiteiten over de jaren waarin ze hun bekostiging krijgen. In 2026 komt het saldo boven de 800 miljoen euro uit en daar legt Bussemaker de tweehonderd miljoen van de ov-studentenkaart bovenop.

Eén miljard euro dus, maar niet structureel. En als de bezuiniging op de ov-studentenkaart mislukt, is het een stuk minder. HOP