Het is nu mogelijk om mee te doen aan de nieuwe editie van de Nationale Studenten Enquête (NSE). Ieder jaar onderzoekt de keuzewebsite Studiekeuze123 op verzoek van het ministerie van OCW en de hoger onderwijsinstellingen de tevredenheid onder studenten over bijvoorbeeld hun instelling, opleiding en hun leefomgeving.

De enquête behandelt een breed scala aan onderwerpen, van het niveau van de docenten, je studentenkamer tot voorzieningen voor studenten met een handicap. In totaal word je ondervraagd over ongeveer 20 thema’s.

Vorig jaar deden zo’n 8.000 Rotterdamse studenten mee aan de landelijke enquête. Toen bleek dat de studenten iets tevredener waren over de Erasmus Universiteit dan het jaar ervoor. Vooral de studieomgeving was flink hoger beoordeeld dan in 2013. Dat had vermoedelijk te maken met het nieuwe campushart. Ook de huisvesting werd positiever beoordeeld.

Op de meeste thema’s werd de Rotterdamse universiteit in 2014 beter beoordeeld dan andere hogescholen en universiteiten. Alleen op de onderdelen ‘voorbereiding beroepsloopbaan’ en ‘stage en opleiding’ scoorde de universiteit juist iets minder.

Je kunt nog tot 9 maart meedoen aan de enquête. Als stimulans worden onder de deelnemers ook nog verschillende prijzen verloot. ES