De Eerste Kamer heeft dinsdagavond laat ingestemd met het wetsvoorstel ‘studievoorschot’. Dat betekent dat nieuwe bachelor- en masterstudenten vanaf september geen basisbeurs meer ontvangen. In plaats daarvan kunnen zij lenen van de overheid.

De leenstelselcoalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks kwam niet echt in de problemen tijdens het debat dat de hele dinsdag in beslag nam. Vooraf werd er nog gespeculeerd over mogelijk dissidente senatoren, zoals bij de vrije-artsenkeuze. Maar uiteindelijk hielden de senatoren van de vier partijen zich netjes aan de fractiediscipline. Zelfs Ruud Koole, het Eerste Kamerlid van de PvdA dat volgens verschillende media bedenkingen zou hebben bij het wetsvoorstel, stemde voor het studievoorschot. 36 senatoren stemden voor het wetsvoorstel, 29 waren tegen. De overige tien waren afwezig tijdens de stemming.

Lees ook: Negen dingen die je moet weten over het nieuwe leenstelsel

Het was zoals verwacht een bij tijd en wijle stevig debat, ook met kritiek vanuit de partijen die het leenstelsel invoerden. Vooral GroenLinks en de PvdA legden minister Jet Bussemaker het vuur aan de schenen. Bijvoorbeeld over dat huidige bachelorstudenten in hun vierde jaar geen basisbeurs meer krijgen. Bussemaker kwam eigenlijk nauwelijks in de problemen door de kritiek. Ook niet toen de moties werden ingediend, geen enkele motie haalde het. HOP/TF