Docenten van de studie Econometrie werken aan de ontwikkeling van een Massive Open Online Course (MOOC). Met hulp van een subsidie door het College van Bestuur wordt volgend jaar een online collegereeks gestart.

Een MOOC is een wereldwijd vrij toegankelijke cursus, vaak ontwikkeld door universiteiten. Het doel van de allereerste EUR-MOOC is tweeledig, vertelt universitair docent Statistics and Econometrics Christiaan Heij, die samen met zes collega’s betrokken is bij de totstandkoming van de videocollegereeks. “Het is een goede kans om je als universiteit internationaal te laten zien en daarnaast willen we graag interesse wekken voor Econometrie. Dat is een vakgebied dat in Nederland vrij zichtbaar is, maar wereldwijd is dat toch iets anders.”

‘Niet voor de leek’

Ondanks het vrij toegankelijke karakter dat een MOOC van nature heeft, focussen Heij en zijn collega’s toch op een specifiek publiek. “Econometrie is iets dat je niet zomaar duidelijk maakt aan de leek, het vereist wel een zekere achtergrond. Wij richten ons dus op volwassenonderwijs en op mensen die hun bachelor in bijvoorbeeld Economie of Bedrijfskunde hebben afgerond.” Bovendien schat Heij in dat er vanuit andere hoeken minder interesse is voor een Econometrie-MOOC. “Het andere uiterste is om je bijvoorbeeld ook te richten op middelbare scholieren. Daar hebben we over nagedacht, maar zij kijken over het algemeen toch weinig naar MOOCs.”

Didactiek

Over de omvang en de lengte van de MOOC is nog niets bekend. Op dit moment wordt er in samenwerking met onder andere het RISBO gewerkt aan de inhoud en de opzet van de MOOC. Naast colleges is het ook de bedoeling dat deelnemers opdrachten maken. Uiteindelijk kan er bij deelname aan de cursus en het succesvol afronden van het bijbehorende tentamen een certificaat worden verkregen. De MOOC moet vanaf januari 2016 toegankelijk zijn via het MOOC-platform Coursera, waar op dit moment al een Nederlandse MOOC over terrorisme te volgen is. EvR