De vier werknemersorganisaties hebben vrijdag ingestemd met de nieuwe universitaire cao. Dat maakt universiteitenvereniging VSNU vandaag bekend op haar website.

Er was in december al een onderhandelaarsakkoord en de universiteiten stemden daar eerder deze week al mee in. Nu de werknemersorganisaties dat ook hebben gedaan, is de nieuwe cao definitief. Wel wordt er binnenkort nog gesproken over de uiteindelijke tekst.

Loonsverhoging

De nieuwe cao betekent onder andere een loonsverhoging van 3 procent. Daarnaast komt er een eenmalige bonus van 350 euro. Ook zijn er nieuwe afspraken over tijdelijke contracten, waar de onderhandelingen eerder op vastliepen. Universiteiten gaan het aandeel tijdelijke contracten (korter dan vier jaar) terugbrengen tot 22 procent, maar wel alleen voor hoogleraren, universitair hoofddocenten, universitair docenten en andere docenten. Momenteel heeft de helft van alle docenten en 30 procent van de universitair docenten een tijdelijke aanstelling. Onder universitair hoofddocenten en hoogleraren is dat percentage veel lager: 4 en 6 procent. 23,8 procent van deze wetenschappelijke medewerkers heeft een tijdelijke aanstelling.

Het hele akkoord is hier te lezen.