Daan van Knippenberg, hoogleraar Organizational Behavior aan de RSM voert de Economentop 40 2014 aan. Over het algemeen is de EUR goed vertegenwoordigd in de lijst. Naast Van Knippenberg worden er nog acht andere EUR-economen genoemd in het lijstje.

De Tilburg University blijft het hoogst scoren. Van de eerste tien economen zijn er maar liefst zeven werkzaam voor de Brabantse universiteit. In totaal staan er negen EUR-onderzoekers vermeld in de lijst, de voorgaande twee jaren waren dat er twaalf. Het Nederlandse tijdschrift Economische Statistische Berichten (ESB), dat de Economentop samenstelt, heeft de methode voor het berekenen van de lijst dit jaar flink veranderd. Dat heeft tot verschuivingen geleid. Vorig jaar stonden vijf EUR-wetenschappers in de top tien, dit jaar alleen hoogleraar Van Knippenberg. Hij stond in de Economentop 2013 op de vierde plek. Opvallend is dat er geen enkele vrouw te bespeuren valt tussen de veertig ‘topeconomen’.

Methode

De wijziging die het ESB heeft doorgevoerd moet een signaal afgeven aan wetenschappers om meer te investeren in de kwaliteit van de publicaties dan het aantal artikelen. Waar de lijst vorig jaar nog werd gebaseerd op artikelen, commentaren, brieven, notities, besprekingen en congresartikelen van economen in de database Web of Science, zijn dit jaar slechts de vijftien hoogst scorende artikelen per wetenschapper meegeteld voor de periode 2009 tot en met 2013. De score van de publicatie is vervolgens afhankelijk van het aantal auteurs en de invloed van het tijdschrift waarin is gepubliceerd (Article Influence Score). EvR