De onderhandelaars van vakbonden en universiteiten hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Het loon gaat met drie procent omhoog en er komt een eenmalige bonus van 350 euro in 2016.

Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de vakbondsleden en universitaire bestuurders. Als zij ermee instemmen, loopt de nieuwe cao tot 1 juli 2016. Het salaris gaat dan in twee stappen omhoog: op 1 januari met twee procent en een jaar later met nog eens één procent.

Tijdelijke contracten omlaag

Eerder liepen de onderhandelingen vast op het aantal tijdelijke contracten van onderzoekers. Ook daarover zijn nu afspraken gemaakt. De universiteiten gaan het aantal tijdelijke contracten (korter dan vier jaar) tot 22 procent terug te brengen, maar alleen voor de hoogleraren, universitair hoofddocenten, universitair docenten en andere docenten. Eind 2016 gaan ze de afspraak evalueren.

Momenteel heeft de helft van de ‘docenten’ en dertig procent van de ‘universitair docenten’ een tijdelijke aanstelling, blijkt uit eerdere cijfers van de universiteiten zelf. Maar onder hoofddocenten en hoogleraren is dat percentage veel lager: vier en zes procent. Al met al heeft momenteel 23,8 procent van deze wetenschappelijk medewerkers een tijdelijke aanstelling.

Loopbaanperspectief

Verder zijn er afspraken gemaakt over het loopbaanperspectief van onderzoekers met tijdelijke contracten. Ze worden bijvoorbeeld geschoold in het schrijven van subsidieaanvragen en krijgen tijd om de vereiste kwalificaties voor onderwijs te behalen.

Ook is er aandacht voor promovendi. Zij krijgen de gelegenheid om de ‘vereiste kwalificaties voor een verdere carrière in de wetenschap’ te behalen, aldus het akkoord, en anders worden ze beter voorbereid op een carrière buiten de universiteit. HOP