Vier vragen over alle extraatjes die je ‘krijgt’ als werknemer van deze universiteit, en die leken te verdwijnen en nu toch blijven bestaan.

Wat was er aan de hand?

Nou, het leek erop dat allerlei extraa tjes die je krijgt als werknemer van de universiteit zouden verdwijnen door strengere fiscale regels van de overheid vanaf 2015.

Wat voor extraatjes?

Werknemers die geregeld thuiswerken of thuis moeten kunnen werken, krijgen bijvoorbeeld de kosten van hun internetabonnement vergoed. Populair is ook de fietsregeling, waarbij je als werknemer eens in de drie jaar 750 euro terugkrijgt bij aanschaf van een fiets. En dan nog de Diesgratificatie (jaarlijks 250 euro netto), het kerstpakket, korting op je sportpas en vergoeding van je vakbondscontributie. Het blijft allemaal.

Verandert er dan niks?

Ja, sommige vergoedingen zullen mogelijk wat minder worden. Bijvoorbeeld de vergoeding voor internet thuis; die abonnementen zijn ook goedkoper geworden dus er gaat gekeken worden naar de werkelijke kosten die iemand maakt. En bij de fietsregeling kan het zijn dat je niet eens in de drie maar eens in de vijf jaar een vergoeding krijgt.

Dat was het?

Nee, er blijft zelfs nog wat geld over van de zogeheten decentralearbeidsvoorwaardengelden (DAV), wat het College van Bestuur graag wil inzetten om medewerkers van werk naar werk te helpen, ook buiten de reorganisatie om. Het college wil dat medewerkers vaker van baan wisselen en voorkomen dat ze vastroesten. Van het beschikbare geld kunnen ze een opleiding of coaching krijgen om ze elders aan de slag te helpen. WG