De universiteit dichtte dit jaar een aantal behoorlijke beveiligingslekken, waardoor het nu voor studenten moeilijker is geworden om tijdens tentamens te frauderen. Toch blijken er nog altijd tal van mogelijkheden om langszij te komen. EM legde de EUR zeven lekken voor.

Tekst: Eric Oosterom Illustratie: Bas van der Schot

1. Matin Daftari van de Jonge Socialisten Rijnmond stelde het al eens voor: verdeel die enorme tentamenzaal waar ruim duizend studenten in passen toch eens in meerdere kleinere lokalen. Een kleinere zaal betekent immers meer overzicht voor de surveillant en daardoor minder gelegenheid om te spieken.

De woordvoerder van de universiteit meldt dat grote zalen sinds kort in tweeën gesplitst worden. Het hangt echter van het aantal tentamens en de hoeveelheid deelnemers af wanneer dit gebeurt. Andere plannen zijn er niet.

2. Dr. Peter Klootwijk, cardioloog en voorzitter van de Examencommissie Geneeskunde, is ontevreden over het feit dat in het Van der Groot Building overal WiFi beschikbaar is. ‘De kat op het spek binden’ noemt hij dat. Spiekers worden zo immers in de gelegenheid gesteld om op de toiletten contact met de buitenwereld te leggen, zodat zij antwoorden kunnen ronselen. Waarom gaat de knop niet om?

Het feit dat in Van der Groot Building ook colleges en werkgroepen gegeven worden, is volgens onze woordvoerder onoverkomelijk. WiFi is en blijft daardoor ‘noodzakelijk’ en er zijn geen plannen om het netwerk uit de lucht te halen.

3. Zelfs op het prestigieuze Harvard wordt gespiekt. Om het frauderen een halt toe te roepen, laat de universiteit haar studenten daarom vanaf 2015 een publiekelijke eed afleggen waarin zij verklaren niet te zullen frauderen. Uit verschillende proeven op Amerikaanse universiteiten is gebleken dat zo’n ethische code inderdaad zorgt voor minder fraudegevallen.

Voorlopig ziet de EUR het nut van een dergelijke maatregel ‘niet in’. Wel vragen surveillanten bij de toiletten tegenwoordig aan de studenten of zij een telefoon bij zich hebben. Er wordt dus al enigszins op het gemoed van de student ingespeeld.

4. Kwaadwillenden hebben met een hoofddoek letterlijk de ideale dekmantel in handen om tijdens tentamens te spieken. De verhalen zijn bekend: studentes spreken voorafgaand aan een tentamen de antwoorden in op hun mp3-speler en luisteren de opnames in de tentamenzaal af met de oordopjes veilig verstopt onder de hoofddoek. In 2007 zorgde de beslissing van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) om een rechtenstudente toe te staan tijdens tentamens een alles bedekkende nikab te dragen voor Kamervragen. Als gevolg van dit voorval stelde de PVV voor de financiering van de RUG stop te zetten.

Aan deze kwestie lijkt de universiteit zich niet te willen branden. Verbieden van hoofddoeken noemt de woordvoerder een ‘inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van studenten’. Wel is het al langere tijd verboden om met bedekt gezicht of ogen een tentamen te maken, hetgeen opgesteld staat in het Orderegelement Gebouwen en Terreinen. Meryam Lachhab, voorzitter van de multiculturele studentenvereniging IQRA, schat dat iets minder dan de helft van de islamitische studenten van de EUR een hoofddoek draagt. Ook denkt zij dat, als ooit een verbod op hoofddoeken wordt ingevoerd, veel moslima’s de EUR zullen inruilen voor een andere universiteit.

5. Meerkeuzetentamens zijn dé tentamens waar fraudeurs gemakkelijk kunnen toeslaan. Het is immers simpel om af te kijken. Studenten doen dit door in bepaalde formaties te gaan zitten, omdat het algemeen bekend is dat tentamens twee versies hebben en dat deze versies om en om verspreid worden. Waar blijven de tentamens met meer dan twee varianten?

Voorlopig blijft het bij twee versies. Dit “omdat het maken van meerdere versies voor docenten ‘een enorme hoeveelheid’ werk met zich mee brengt”, aldus de woordvoerder. Daarnaast geeft hij aan dat de recent ingevoerde maatregelen voldoende zijn ‘om fraude zoveel mogelijk te voorkomen’.

6.Op het Erasmus MC ging de introductie van de nieuwe fraudepreventiemaatregelen vorig jaar gepaard met een stevige voorlichtingscampagne. Volgens Klootwijk was het effect hiervan aanzienlijk. Hij noemt het voorval voorafgaand aan het eerste tentamen, waar hij vertelde dat er met nieuwe detectieapparatuur gewerkt zou worden. “Na dit gezegd te hebben, schat ik dat twintig procent alsnog hun mobieltje uit zette.” Toen de andere faculteiten dit jaar aan de beurt waren, ontbrak een dergelijke voorlichting. Waarom?

Iedere faculteit heeft begin dit jaar de nieuwe maatregelen via de ‘gebruikelijke kanalen’ gecommuniceerd, meldt de woordvoerder. Ook zou de omroeptekst bij tentamens zijn aangepast en zijn de voorbladen van tentamens bijgewerkt. Verder verwacht hij binnenkort een speciale folder met uitleg. Desondanks blijkt uit een rondvraag dat studenten slecht op de hoogte te zijn van de nieuwe regels.

7. Tot slot: kluisjes. Houd mobieltjes buiten de zaal en je bent van een hoop problemen af, zo luidt de redenering van – wederom – Klootwijk. Waar blijven ze?

Deze kwestie wordt op het moment onderzocht. Een gelopen race is het nog niet. Zo kan de universiteit nog struikelen over de financiën, ruimtegebrek en het onderhoud.