Universitaire bachelorstudenten die erop rekenen dat ze in hun vierde bachelorjaar nog een basisbeurs krijgen, vergissen zich. Ook zij vissen vanaf volgend collegejaar achter het net.

‘Bewust verzwegen’

Het kwartje is nog lang niet overal gevallen. In elk geval niet bij veel Groningse studenten, blijkt uit een brandbrief die studentenpartij Calimero naar de Eerste Kamer heeft gestuurd. Daarin krijgt minister Bussemaker het verwijt dat ze de spelregels voor zittende studenten tijdens het spel verandert en dat ze ernstig tekortgeschoten is in de voorlichting: “Het lijkt alsof het bewust is verzwegen. Zowel door de media als door landelijke studentenorganisaties is dit niet opgemerkt, ondanks de grote impact voor huidige studenten.”

Verwarrend

Het is ook allemaal best verwarrend. Op de website van het ministerie van OCW bijvoorbeeld, staat onder het kopje ‘Voorwaarden studievoorschot’: “Voor studenten die voor 1 september 2015 al studiefinanciering ontvingen en in hun bachelor- of masterfase zitten, verandert er niets. Zij houden het recht op een basisbeurs, zo lang zij in de bachelor- of masterfase zitten.”

Wie vervolgens stopt met lezen, verkeert in de veronderstelling dat alles voor zittende bachelorstudenten bij het oude blijft en dat vierdejaars, net als voorheen, de basisbeurs mogen opmaken die eigenlijk voor hun masteropleiding bedoeld is. Het grote verschil is dat de basisbeurs voor de masterfase per 1 september 2015 verdwijnt. Wat er niet meer is, kun je niet krijgen, redeneert minister Bussemaker. Ook niet als je er wel op gerekend had. In de toelichting bij haar wetsvoorstel schrijft ze: “Dat betekent dat de huidige generatie hbo-studenten maximaal vier jaar recht heeft op basisbeurs voor de bachelorfase en wo-bachelorstudenten maximaal drie jaar.”

Ook de vraag-antwoord-pagina van DUO laat er geen misverstand over bestaan. “Je hebt recht op de basisbeurs voor de cursusduur van de bachelor die je volgt. Doe je langer dan 3 jaar over je universitaire bachelor? Dan krijg je te maken met het studievoorschot. Bij een wo-bachelor krijg je dus studievoorschot in plaats van basisbeurs vanaf je 37e maand. Voor een hbo-bachelor kun je 4 jaar basisbeurs krijgen (48 maanden)”

Boos

Volgens de woordvoerder van minister Bussemaker is hierover de afgelopen tijd wel degelijk overleg geweest met de Tweede Kamer en de studentenbonden. Voorzitter Tom Hoven van de Landelijke Studentenvakbond bevestigt dat. “Ja, dat is de 36 maandenregeling. We zijn daar vrij laat achter gekomen en hebben er eerst over gesproken met het ministerie. Daarna hebben we het ook meegegeven aan de Tweede Kamer.”

Studenten zijn er erg boos over, weet hij. “Je baalt enorm als je een extra bachelorvak of stage hebt gedaan in de veronderstelling dat je in je vierde jaar nog basisbeurs krijgt.” De LSVb zoekt nog uit of de regeling juridisch valt aan te vechten, maar erg optimistisch is Hoven niet: “Bij de langstudeerboete werden de regels ook tijdens het spel veranderd, en dat proces hebben we verloren.” Hij hoopt dat de Eerste Kamer een stokje voor het wetsvoorstel steekt. Die zal het begin volgend jaar behandelen, maar spreekt op 9 december eerst nog met deskundigen. HOP