De projectgroep Sustainable RSM wordt stevig geraakt door de reorganisatie voor ondersteunend personeel aan de Rotterdam School of Management (RSM). In de duurzaamheidsorganisatie wordt flink gesnoeid. 

Tijdens de vergadering van de Faculty Council op 6 november werd duidelijk dat in het voorlopige plan totaal 4,4 fte aan ondersteunende functies verdwijnen. Sustainable RSM, dat toeziet op de sociale en ecologische duurzaamheid van de faculteit, gaat van de huidige 1,7 fte naar 0,9 fte.

Besparing

De reorganisatie vloeit voort uit de opdracht die alle faculteiten hebben gekregen van het college van bestuur om te bezuinigen op de ondersteunende taken. In totaal moet RSM een besparing van 206 duizend euro per jaar realiseren. “Om te bepalen welke ondersteuningsdiensten worden verminderd of worden beëindigd, is gekeken naar diensten die het minste effect hebben op het onderwijs en onderzoek binnen de faculteit. Binnen die kaders is vooral gekeken of het mogelijk was om zo weinig mensen met een vaste functie te ontslaan”, zegt Frank van der Kruk, Director of Operations aan de RSM.

Aanpassingen

In de vergadering werd duidelijk dat in het voorlopige plan Sustainable RSM het in de toekomst zelfs moet doen met 0,5 fte. Hier zijn, in overleg met de Faculteitsraad,  enige aanpassingen aan gedaan. Zo blijft de functie van academisch coördinator bij nader inzien toch bestaan, het aantal uren gaat door de helft. Ook de functie van de student-assistent van de projectgroep blijft behouden.

Verschil maken

Desalniettemin betreurt Joey Johannsen, Sustainability Coordinator, de bezuiniging. “We hebben op veel punten aangetoond een verschil te maken en zouden dat ook graag in de toekomst blijven doen. Het is erg belangrijk, zeker in deze tijd, om studenten en medewerkers alert te maken op sociale en ecologische duurzaamheid.”

Welke andere functies er verdwijnen, wil Van der Kruk nog niet kwijt. Het reorganisatieplan is nog niet definitief. De Faculty Council moet nog advies geven, waarna het reorganisatieplan ter goedkeuring aan het College van Bestuur wordt voorgelegd. EvR