De Landelijke Kamer van Verenigingen heeft dinsdagmiddag een petitie overhandigd aan de vier partijen die het leenstelsel steunen. Het bestuur maakt zich zorgen over de gevolgen van de wet voor ‘de actieve student’.

De 96 studentenverenigingen – waaronder alle Rotterdamse gezelligheidsverenigingen – die zich achter de petitie scharen, vrezen voor de toekomst van het studentenleven. Ze zijn bang dat studenten zonder basisbeurs niet meer bij een vereniging gaan, terwijl nevenactiviteiten naast de studie later belangrijk zijn voor het vinden van een baan.

Verpaupering

Zo schrijft de Rotterdamse Kamer van Verenigingen dat het wetsvoorstel te weinig duidelijkheid biedt over het profileringsfonds, en dat vanuit de universiteit opgelegde rendementsmaatregelen oneerlijk zijn als de student zelf zijn studie betaalt. “De leden van de RKvV en haar Bestuur vrezen dat wanneer er niet aan deze punten gewerkt wordt er een verpaupering van het Nederlandse onderwijsstelsel zal plaatsvinden en dat studenten minder gekwalificeerd het bedrijfsleven in zullen stromen na hun studie, met alle gevolgen van dien.”

Kamerdebat

De LKVv is enkele uren voor aanvang van het Kamerdebat over het leenstelsel aangeboden. De Tweede Kamer debatteert vanaf 16.20 uur over de wet die de basisbeurs afschaft. Dat debat is te volgen via de website van de Tweede Kamer en via Politiek24. Het belooft een latertje te worden, want zowel het CDA als de SP hebben drie uur spreektijd aangevraagd. HOP/TF