De hele oplage van de Keuzegids Universiteiten 2015 moet een week na verschijning worden herdrukt. Een deel van de gegevens over honderden universitaire bacheloropleidingen bleek niet te kloppen. Vandaag verschijnt de nieuwe versie online.

Groot was vorige week de schrik bij de redactie van de Keuzegids toen bleek dat belangrijke onderliggende data niet klopten. De stichting Studiekeuze123, die opdracht geeft voor de jaarlijkse Nationale Studentenenquête, had een verkeerd databestand naar de Keuzegids gestuurd.

Verkeerde data

Die data gingen niet over het studiesucces in het eerste jaar, maar over het rendement in latere studiejaren, laat hoofdredacteur Frank Steenkamp weten. “Daardoor werden opleidingen met relatief meer studievertraging te streng beoordeeld en gingen opleidingen met veel afhakers in het eerste jaar juist vrijuit.” Dat heeft zo veel gevolgen dat herdruk van de Keuzegids de enige oplossing was. Hoofdstukken en tabellen over de opleidingen moesten worden aangepast, net als de instellingsranking.

900 correcties

Van de brede, klassieke universiteiten blijkt niet Leiden, maar Groningen (na Nijmegen) de nummer twee. Verder staan de VU en de UvA – eerst op de posities vijf en zes – nu samen onderaan met 52,5 punten. Bij de technische universiteiten behalen Delft en Twente nu ieder 56,5 punten. Twente daalt nog wel op de ranglijst, maar minder scherp dan gedacht. In totaal zijn er zo’n negenhonderd correcties aangebracht. De gegevens van honderden universitaire bacheloropleidingen in de gids bleken niet te kloppen.

Excuses

Projectmanager Hans van Driel van Studiekeuze123 erkent dat er een kolom verschoven was in het gewraakte bestand. “Heel spijtig, we hebben er uitgebreid excuses voor aangeboden en gaan uitvoerig evalueren hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. De fout ligt dus primair bij ons, daar is geen discussie over. Maar het blijft de verantwoordelijkheid van de Keuzegidsredactie om de bronnen te checken – een uitgangspunt dat des te meer geldt wanneer de gevolgen van een fout zo omvangrijk zijn.”

Schadevergoeding

Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie, dat de Keuzegids uitgeeft, wil met de stichting Studiekeuze123 praten over schadevergoeding. Wat Van Driel betreft wordt dat problematisch: “Er zijn leveringsvoorwaarden ondertekend, waarin staat dat een eventuele schadevergoeding gerelateerd is aan de vergoeding voor het bestand. Voor het bestand waar het om gaat is niets betaald door CHOI.”

Geen grote gevolgen

Op het eerste gezicht lijkt de fout geen gevolgen te hebben voor de verschillende bacheloropleidingen van de Erasmus Universiteit. De positieve uitschieters Wijsbegeerte, Geneeskunde en Psychologie mogen nog steeds het predicaat ’topopleiding’ dragen. HOP/TF