Hoewel de kloof tussen mannen en vrouwen wereldwijd afneemt, stagneert het terugdringen van de ongelijkheid in Nederland. Dat concludeert professor Henk Volberda naar aanleiding van de recent gepubliceerde Global Gender Gap Index.

De Global Gender Gap Index is een jaarlijkse barometer gepubliceerd door het World Economic Forum, waarvan Henk Volberda (hoogleraar strategisch management aan de Rotterdam School of Management) vertegenwoordiger is in Nederland. Weliswaar behoort Nederland relatief gezien tot de wereldtop qua emancipatie, maar toch lopen we volgens Volberda steeds meer achter bij met name de Scandinavische landen.

Vrouwen verdienen minder

Vrouwen hebben in Nederland even grote toegang tot medische voorzieningen en domineren de studentenpopulatie in het hoger onderwijs. Toch verdienen ze minder dan mannen in gelijkwaardige functies (23 procent minder) en is hun aandeel in leidinggevende functies lager (maar 29 procent van de leidinggevenden is vrouw). De arbeidsparticipatie is toegenomen (74 procent van de vrouwen heeft een betaalde aanstelling), maar dat gaat in driekwart van de gevallen om een parttime baan. Van de mannen werkt slechts een kwart parttime.

Wereld te winnen

Volberda stelt dat er nog een wereld te winnen valt, want hoe meer participerende vrouwen op de arbeidsmarkt, hoe meer productiviteit en innovatie. Het ‘reservoir’ aan hoog opgeleide vrouwen met uitstekende studieresultaten moet worden benut. De Scandinavische landen kunnen als voorbeeld worden genomen. Daar zijn betere regelingen om werk en gezin te combineren. Volberda voelt ook wel voor een ‘top-down’-benadering en een ‘quotum’ voor een minimaal aandeel aan vrouwen. In Noorwegen geldt reeds dat minimaal 40 procent van de raad van bestuur bij beursgenoteerde bedrijven vrouw moet zijn. In Nederland wordt de discussie wel gevoerd, maar wetgeving blijft vooralsnog uit. Wel lijkt er vanuit Europa verandering te komen: de Europese Commissie verlangt dat vanaf 2020 de topfuncties bij bedrijven voor 40 procent door vrouwen worden bekleed. DR