Een fietsroute door Zuid-Holland, die onderweg prominente kennisinstellingen als de TU Delft, Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit aandoet. Als het aan de PvdA-Statenfractie in Zuid-Holland ligt komt er zo’n ‘Sciencepad’ in de provincie.

De fietsroute die de PvdA heeft bedacht, loopt van Katwijk en Noordwijk, via Leiden en Den Haag naar Delft en Rotterdam en is ongeveer vijftig kilometer lang. De route verbindt onderweg kennisinstellingen als Estec en de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam, die onderling steeds meer samenwerken. Plannen om deze zogenoemde Kennisas per openbaar vervoer en auto te verbinden, liggen er al jaren. De fietsroute komt daar als het aan de PvdA ligt bij. 

Fietsknelpunten

De fractie heeft de route samen met de Fietsersbond onderzocht. Grotendeels gaat het Sciencepad over bestaande fietspaden. Op sommige plaatsen zijn echter verbeteringen nodig of nieuwe verbindingen, die omfietsen overbodig maken. De PvdA-fractie heeft een lijst opgesteld met dertien fietsknelpunten.

Exposities

De paden zouden als het aan de fractie ligt dezelfde uitstraling moeten krijgen. Start-, tussen- en eindpunten zouden gemarkeerd moeten worden en bewegwijzering zou uniform moeten zijn. Onderweg zouden faciliteiten kunnen komen als fietsverhuur, fietsstallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Ook zouden de kennisinstellingen er kleine exposities kunnen neerzetten, denkt de fractie. Fractielid Petra Smits noemt het energiezuinige rijtjeshuis op de Delftse campus als voorbeeld.

Eerder de fiets pakken

Dat zou het pad voor toeristen interessant kunnen maken. Maar vooral hoopt de PvdA dat medewerkers en studenten eerder geneigd zullen zijn de fiets te pakken, wat files kan schelen en CO2-uitstoot kan verminderen. Dat moet lukken, denkt de fractie, omdat ‘kenniswerkers en studenten enthousiaste fietsgebruikers zijn en sportfaciliteiten waarderen’.

Even wachten

De PvdA-Statenfractie heeft haar voorstel voor het Sciencepad woensdag 22 oktober aangeboden aan de provincie. Op 19 november wordt het plan besproken in de commissie verkeer en milieu. De reactie van de provincie komt op zijn vroegst in januari 2015. In de tussentijd hoopt Petra Smits dat de provincie het voorstel verder onderzoekt en contact zoekt met instellingen, om te horen of zij openstaan voor het plan.

Dit artikel is geschreven door Saskia Bonger van Delta