Studentenverenigingen groeien wel, maar niet zo spectaculair als gedacht. Het aantal nieuwe aanmeldingen nam niet met twaalf procent toe, maar slechts met twee procent.

Dat laat de Landelijke Kamer van Verenigingen weten na kritiek op eerdere cijfers. Universiteitsblad Univers ontdekte dat de studentenverenigingen in Tilburg veel minder nieuwe leden trokken dan de LKvV had gezegd. Van veertig procent meer aanmeldingen was geen sprake.

Fout in de telling

Univers suggereerde kwade opzet. De LKvV zou goochelen met aanmeldingscijfers, wellicht om een mooier beeld van de werkelijkheid te schetsen. Maar volgens de LKvV is er gewoon een fout in de telling geslopen.

 

Wie zich bij een studentenvereniging voor de introductie aanmeldt, wordt niet altijd lid. De LKvV gooide naar eigen zeggen deze aanmeldingen en nieuwe leden door elkaar. HOP