Het aantal nieuwelingen bij Rotterdamse studentenverenigingen is licht gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Laurentius en de dames van RVSV kwamen als grote winnaars uit de introductieperiode.

Net als de voorgaande jaren is de hoeveelheid nieuwe inschrijvingen bij de Rotterdamse studentenverenigingen weer gestegen. Met 858 feuten tegenover de 802 vorig jaar is er sprake van een lichte stijging van 7 procent.

Grote verschillen

Hoewel de stijging in Rotterdam wijst op een toegenomen interesse in het lid-zijn, is het niet overal hosanna, blijkt uit cijfers van de Rotterdamse Kamer van Verenigingen (RKvV). Zo zag het RSC het aantal feuten met ruim 12 procent teruglopen, terwijl bij het RSG een nog grotere daling plaatsvond. Waar de wat alternatievere studentenvereniging vorig jaar 126 nieuwe leden verwelkomde, zijn dat er tot nu toe slechts 84: een afname van een derde. Omdat ‘Laurie’ (een toename van 37.6%) en het RVSV (27%) wel flink groeiden, is de algehele Rotterdamse balans toch positief.

 

Lager dan landelijk

Als we deze cijfers afzetten tegen de landelijke trend, blijkt Rotterdam licht achter te blijven. In totaal kregen de verschillende verenigingen in Nederland er namelijk 9500 nieuwe leden bij, wat een algehele stijging van 12 procent betekent. Ook op landelijk gebied zijn de onderlinge verschillen soms bijzonder groot. Volgens de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) verwelkomden Enschede en Tilburg ruim 40 procent meer feuten, hoewel berekeningen van het Tilburgse universiteitsmedium Univers op een lager groeipercentage wijzen. Utrecht en Maastricht zagen het aantal nieuwe leden juist afnemen.

Omdat de meeste inauguraties in Rotterdam pas halverwege het collegejaar plaatsvinden, zullen de aantallen hier en daar nog wel wat slinken. MvS/HOP