Nederlandse jihadstrijders die studiefinanciering kregen, moeten die van minister Bussemaker terugbetalen. Maar het wordt “een complexe opgave” om het geld uit Syrië en Irak terug te halen.

Minister Bussemaker wil niet zeggen hoeveel jihadstrijders nog een tijdje studiefinanciering kregen. “Daar waar sprake was van studiefinanciering, is die stopgezet. Het gaat om een gering aantal.” Haar eigen partij, de PvdA, vroeg haar of ze de onterecht ontvangen studiefinanciering ging terugvorderen. “Zo ja, hoe gaat de minister dit doen wanneer deze jongeren niet traceerbaar zijn voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap?”

Complexe opgave

“Mijn eerste prioriteit bij het aanpakken van jihadstrijders met studiefinanciering is het stopzetten van die studiefinanciering”, legt Bussemaker uit. “Op die manier kunnen zij de studiefinanciering niet (langer) inzetten voor doeleinden die te maken hebben met de strijd die zij voeren.” Verder heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs een succesvolle pilot uitgevoerd om “oud-studenten actief op te sporen en tot terugbetaling aan te zetten”, aldus Bussemaker. Het mag dan een “complexe opgave” zijn om studiefinanciering terug te vorderen van voormalige studenten in Syrië en Irak, “maar ook in deze gevallen zet ik daarbij alle middelen in die ik tot mijn beschikking heb”.

Preventief optreden

Het is volgens de PvdA wenselijk om “preventieve maatregelen” te nemen als iemand vertrokken is of wil vertrekken naar Syrië of Irak. Dan zou de studiefinanciering meteen stopgezet moeten worden. “Kan de minister duidelijk maken welke wettelijke mogelijkheden zij hiertoe ziet?”, vroegen de leden. Bussemaker moet hen teleurstellen. “Op het moment heb ik onvoldoende wettelijke mogelijkheden om preventief op te treden”, antwoordt ze. Ze gaat wel onderzoeken of ‘signalen’ over een mogelijk vertrek eerder kunnen worden opgepikt. Eventuele studiefinanciering kan dan direct stopgezet worden als iemand inderdaad is vertrokken. HOP