Eigenlijk zou minister Bussemaker deze week al haar wetsvoorstel indienen waarin de basisbeurs wordt afgeschaft. Maar het wordt iets later, want de Raad van State heeft nog geen advies gegeven.

Ze verwacht haar wetsvoorstel Studievoorschot nog deze maand in te dienen, schrijft ze in een brief. Dat is het wetsvoorstel waarmee op den duur een miljard euro wordt bezuinigd op de studiefinanciering.

Raad van State

Als het kabinet een wetsvoorstel maakt, buigt eerst de Raad van State zich erover: is de nieuwe wet houdbaar, zal hij inderdaad effect hebben en kloppen de formuleringen? Soms past het kabinet het voorstel dan enigszins aan, soms geeft de minister alleen een betere onderbouwing van de bekritiseerde onderdelen. De minister had verwacht dat de Raad van State al vóór september een advies over het leenstelsel zou uitbrengen, maar dat is nog niet gebeurd. Het is niet bekend wat de reden van de vertraging is.

Studievoorschot

Over het afschaffen van de basisbeurs hebben regeringspartijen VVD en PvdA voor de zomer een akkoord gesloten met GroenLinks en D66. Studeren wordt door dit akkoord duizenden euro’s duurder, maar studenten krijgen langer de tijd om hun schuld terug te betalen (35 jaar in plaats van 15 jaar) en de aanvullende beurs gaat met honderd euro omhoog. De partijen spreken liever niet van een studielening of studieschuld. Ze hebben samen een nieuw woord verzonnen: studievoorschot. HOP