Collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr wordt een beetje moe van de prestatieafspraken. Die worden zover doorgevoerd dat universiteiten er een dagtaak aan hebben, zei ze vanmiddag tegen BNR.

De universiteiten en hogescholen hebben twee jaar geleden afspraken gemaakt met het ministerie van onderwijs over rendement en kwaliteit. Een deel van het geld dat universiteiten voorheen zonder meer van de overheid kregen is, wordt nu pas uitgekeerd wanneer de instellingen voldoen aan de gemaakte afspraken.

Dagtaak voor de administratie

“Het is op zich prima dat die afspraken gemaakt zijn”, beklemtoonde  Pauline van der Meer Mohr, collegevoorzitter van de EUR, vanmiddag tegen BNR. De afspraken werden namelijk gemaakt naar aanleiding van wat incidenten – voornamelijk in het hbo – rondom de kwaliteit van het onderwijs. “Maar ze worden zo ver doorgevoerd dat universiteiten er een dagtaak aan hebben om alleen al de administratie rond die prestatieafspraken op orde te hebben.” Dat mag wel een tandje minder, vindt Van der Meer Mohr.

Geen enkel bewijs

Als voorbeeld noemt ze een van die geldende prestatieafspraken: de eis dat studenten wekelijks vijftien contacturen hebben. “Er is geen enkel bewijs dat dit het optimale aantal uren is. Omdat er een wens vanuit de politiek is om kwaliteit uit te drukken in het aantal contacturen, moeten alle programma’s op de schop om die vijftien contacturen te realiseren.”

Niet even effectief

Van der Meer Mohr betwijfelt overigens of haar pleidooi navolging zal vinden in Den Haag. De minister begrijpt haar verhaal volgens Van der Meer Mohr wel, maar heeft nu eenmaal rekening te houden met nukken en humeuren van het politieke spel. “Dat getuigt van een compromisbereidheid, die niet altijd even effectief is.” TF