Sinds de minimale alcoholleeftijd is opgehoogd van 16 naar 18 jaar, mag je op je zeventiende geen biertje meer drinken. Studentenverenigingen worstelen daardoor met de vraag: wat te doen met zeventienjarige eerstejaars die lid willen worden?

Uiteraard is bij een studentenvereniging niet alleen het drinken van bier, maar ook het sociale aspect – zoals het ontstaan van een grote en hechte vriendenkring en het opbouwen van een netwerk – van groot belang. Maar Fons Korstanje, preses van studentenvereniging Laurentius, beseft het als geen ander: “Gezellig een biertje drinken hoort nu eenmaal bij het lid zijn van een vereniging. Op je zeventiende mag dat niet meer, het is niet anders.”

Geen agentje spelen

Omdat Laurentius de goede verstandhouding met de gemeente Rotterdam niet wil riskeren, is het de vereniging er veel aan gelegen om de nieuwe alcoholwet niet te overtreden. Daarom laat Laurentius, net als onder meer het Amsterdams Studenten Corps en het Leidse Minerva, geen leden meer toe die na 16 september (wanneer de eerste borrel plaatsvindt) nog zeventien zijn. “Er is nu een generatie eerstejaars die gewend is vanaf hun zestiende te mogen drinken. Als we al die leden willen controleren, moeten we politieagentje gaan spelen. Daar hebben we geen zin in”, licht Korstanje het beleid van zijn vereniging toe.

Eigen beslissing

In Rotterdam is Laurentius de enige vereniging die er een dergelijk zeventienjarigenbeleid op nahoudt. Bij de andere vijf studentengezelligheidsverenigingen (RSC, RVSV, SSR, NSR en RSG) die aangesloten zijn bij de Rotterdamse Kamer van Verenigingen (RKvV), zijn nieuwe leden onder de achttien wel welkom. RKvV-preses Pim Mante, die zegt begrip op te kunnen brengen voor de beslissing van Laurentius, betreurt de complicaties die de verhoging van de alcoholleeftijd voor de verenigingen met zich meebrengt. “In de eerste plaats vind ik het jammer dat een dergelijke alcoholwetgeving is ingevoerd. Maar aangezien dat nou eenmaal zo is besloten, moeten alle verenigingen nu zelf beslissen op welke manier ze ervoor zorgen dat er geen overtredingen plaatsvinden op hun sociëteiten.” MvS