Samen met Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam, wethouder Werkgelegenheid en Economie) en Adriaan Visser (D66, wethouder Financiën, Binnenstad, Sport en Cultuur) ging een groepje studenten woensdag in gesprek over de Rotterdamse financiën, de economie en de toekomst van de stad. Uit de informele discussie in het Erasmus Paviljoen kwamen verschillende interessante gedachten en suggesties over de Rotterdamse gemeentepolitiek naar voren.

“Wie van jullie heeft de begroting van de gemeente Rotterdam eigenlijk wel eens opgezocht?”, vroeg Adriaan Visser het tiental aanwezige studenten, voornamelijk afkomstig uit de economische en sociale studies. Slechts twee handen gingen aarzelend omhoog. Ondanks hun interesse voor politiek en economie, in het bijzonder voor die in hun eigen studentenstad, bleek de financiële nota voor het gros van de aanwezigen onbekend terrein. Tijd om het daar eens over te hebben, dachten de wethouders.

Lokaal

Om het gebrek aan aandacht voor de gemeentelijke uitgaven van Rotterdam te bestrijden, zochten de wethouders aan de economen en bestuurders in wording of zij daar ideeën over hadden. Er gingen onder meer stemmen op voor een zo lokaal mogelijke begroting. “Zorg dat de Rotterdammer op Katendrecht vooral te zien krijgt wat hem aangaat, bijvoorbeeld de hondenbelasting die hij moet betalen. Iemand van Zuid kan het niet zoveel schelen wat wij hier in Kralingen allemaal doen”, stelde één van de studenten.

Op Zuid woon je niet

De tegenstelling tussen het studentikoze Kralingen en de volksbuurten op Zuid blijkt, afgaande op de bijeenkomst, sowieso sterk aanwezig. Niet één van de in het Paviljoen aanwezige studenten woont op Zuid, en volgens de algemene tendens is het Rotterdam aan de andere kant van de brug bijna verboden terrein, zoals ook de onder studenten populaire meme laat zien. Hoog tijd voor de gemeente om snel wat aan dat slechte imago van Zuid te doen, spraken Struijvenberg en Visser eensgezind.

In Rotterdam blijven?

In het slot van de brainstormsessie werd gesproken over de toekomst van deze studenten in de stad. De wethouders constateren tot hun ongenoegen al jaren een grote uittocht van hoger opgeleiden uit Rotterdam. Hoe komt dat? “Bijna alle economische studenten gaan naar de Zuidas in Amsterdam, terwijl mensen met een bestuurskundediploma het best op hun plek zijn in Den Haag”, meende FSW-student Berend van der Molen. De wethouders konden zich daarin vinden, en beloofden hun best te gaan doen voor meer hoogwaardige werkgevers in Rotterdam. Tegelijkertijd vroeg Visser de studenten om een gunst: “Als je trouwt en kinderen krijgt, blijf dan gewoon in Rotterdam wonen!” MvS