Er zijn steeds meer goede en excellente opleidingen in Nederland, stellen de keurmeesters van de NVAO. Een vrolijk bericht, zo kort nadat er 26 opleidingen in de geesteswetenschappen zijn afgekeurd.

Welbeschouwd gaat het goed met het Nederlandse hoger onderwijs. Vorig jaar zijn er 510 opleidingen van hogescholen en universiteiten gekeurd door panels van deskundigen. Daarvan kregen er tachtig het stempel ‘goed’. Acht mogen zich zelfs ‘excellent’ noemen. Samen is dat 17 procent. Ook vielen er in 2013 minder onvoldoendes. Het waren er maar 32, ruim zes procent van alle gekeurde opleidingen. In de twee jaren daarvoor zakte bijna negen procent door het ijs en toen waren er bovendien veel minder goede en excellente opleidingen. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) gisteren heeft rondgestuurd.

Hardste klappen

Het is nog maar afwachten of 2014 net zo’n goed jaar wordt. In het afgelopen half jaar zijn er 368 opleidingen gekeurd, waarvan negen procent (34 opleidingen) een onvoldoende kreeg. De hardste klappen vielen bij de geesteswetenschappen, al leverden die ook 21 van de 41 opleidingen die goed of excellent worden genoemd.

Meer aandacht voor toetsing

De afgelopen jaren lag het hbo veelvuldig onder vuur vanwege het vermeende lage afstudeerniveau. Om de kritiek het hoofd te bieden zijn de hogescholen meer aandacht gaan schenken aan toetsing en beoordeling. “De NVAO verwacht dat het wetenschappelijk onderwijs een zelfde ontwikkeling zal doormaken”, aldus het voorwoord van het jaarverslag, dat misschien al een beetje op 2014 vooruitloopt. HOP