Socioloog Floor Basten uit Nijmegen heeft besloten om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van het College van Bestuur over het plagiaat dat aangetroffen is in een proefschrift.

Vorige week kwam het plagiaat bij de Rotterdam School of Management (RSM) aan het licht. De Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de EUR adviseerde om de doctorstitel van de promovenda te herroepen. Het College van Bestuur (CvB) besloot haar echter een herkansing te geven. Tot 1 oktober mag ze haar proefschrift verbeteren.

Klacht

Basten is het niet eens met het besluit van het College van Bestuur om de promovenda een herkansing te geven. Ze vindt het vreemd dat het CvB een andere overweging maakt dan de onderzoekscommissie.

De socioloog kwam het plagiaat bij toeval op het spoor en diende afgelopen november een klacht in bij de Erasmus Universiteit. Ze gaat het bezwaar indienen bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI), een onafhankelijk orgaan ingesteld door de KNAW, NWO en de VSNU.

Medestanders

Momenteel is ze nog met een aantal medestanders in overleg daarover. “Voor details over de klacht zelf en de motivering daarvan is het dus nog te vroeg”, laat ze weten.

De universiteit reageert bij monde van de persvoorlichter: “Volgens de rechtsmiddelclausule hebben alle betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij het LOWI.” TL