Bij instellingsaccreditaties moet onderwijskeurmeester NVAO gaan meewegen hoe hogescholen en universiteiten omgaan met medezeggenschap en andere vormen van ‘tegenspraak’.

Een motie van die strekking is vorige week aangenomen door de Tweede Kamer. Minister Bussemaker vond hem overbodig, maar alleen regeringspartij VVD en de PVV stemden tegen.

NVAO of inspectie

Indiener van de motie was D66-Kamerlid Paul van Meenen. Hij wacht af hoe minister Bussemaker de motie gaat uitvoeren. “Het maakt mij weinig uit of ze inderdaad de NVAO scherper toezicht laat houden op de medezeggenschap, of liever de Onderwijsinspectie. Zolang één van de twee het maar doet. De NVAO kan besluiten een instelling niet te accrediteren en de Onderwijsinspectie kan de minister adviseren de bekostiging te staken.”

Verantwoorden

Van Meenen benadrukt dat hij instellingen graag ruimte en vertrouwen geeft. “Maar dan wel op voorwaarde dat ze bij hun studenten en medewerkers goed verantwoorden wat ze doen.”

De motie gaat niet alleen over het hoger onderwijs. Ook in de andere onderwijssectoren zal het toezicht op de omgang met medezeggenschap worden verscherpt. HOP