Onderzoek naar de markt en de maatschappij brengen, ook wel kennisvalorisatie genoemd. Het nieuwe Erasmus Centre for Valorisation gaat wetenschappers daarbij helpen.

De afgelopen maanden gingen medewerkers van het valorisatiecentrum langs alle faculteiten van de Erasmus universiteit om van de decanen te horen wat de beste onderzoeksgroepen zijn en om te kijken met welk onderzoek wat te verdienen valt.

De BV, die gevestigd is op de elfde verdieping de Science Tower bij het Marconiplein, richt zich de komende tijd op enkele ‘veelbelovende projecten’ waar geld mee te verdienen is. Maar wetenschappers kunnen ook altijd bellen of langskomen met vragen over valorisatie.

Geld verdienen

Inmiddels zijn zeven ideeën voor projecten geselecteerd. Zo gaan economen en filosofen waarschijnlijk samen een serious game ontwikkelen om CEO’s en topambtenaren te helpen met oefenen bij het nemen van moeilijke beslissingen. En bij geschiedenis wordt gekeken of museumcuratoren bijgeschoold kunnen worden, bijvoorbeeld in de Verenigde Arabische Emiraten, waar veel vraag is naar dit soort kennis en genoeg geld.

Een voorbeeld van onderzoek dat al met succes gevaloriseerd is, is een computerspel voor spoedeisende hulp dat het Erasmus MC vorig jaar liet ontwikkelen. De basistraining is er voor de helft van de tijd mee verkort en inmiddels wordt het spel aan andere ziekenhuizen verkocht.

Meer banen

“Met het geld dat door valorisatie verdiend wordt, kunnen weer nieuwe banen gecreëerd worden voor wetenschappers”, zegt Linda van de Burgwal, director Business Development bij het valorisatiecentrum.

Volgens haar is de angst bij wetenschappers dat er door valorisatie geen plaats meer is voor fundamenteel onderzoek de laatste jaren flink afgenomen. “Wetenschappers zien nu steeds meer dat ze er ook wat aan kunnen hebben.”

 

Collegevoorzitter Pauline van de Meer Mohr en hoogleraar kennisvalorisatie Eric Claassen openen het Erasmus Centre for Valorisation op 17 april. 

Handboek

Nog niet alle wetenschappers weten precies hoe ze hun eigen onderzoek het beste kunnen valoriseren en wat het nut van valorisatie is. Het valorisatiecentrum brengt daarom na de zomer een handboek uit over het onderwerp.

Tijdens de opening van het centrum vorige week lieten 75 van de 148 bezoekers weten geïnteresseerd te zijn om als co-auteur eraan mee te werken. Het boek moet voor wetenschappers van alle vakgebieden uit heel Nederland bruikbaar zijn.

Belang voor de maatschappij

Niet alleen het bestuur van de universiteit hamert op meer kennisvalorisatie. Ook de overheid hecht er steeds meer waarde aan. ‘Het belang voor de maatschappij’ is een van de drie criteria in het nieuwe Standaard Evaluatie Protocol 2015-2021, waarin staat hoe het wetenschappelijk onderzoek in Nederland beoordeeld moet worden, naast ‘onderzoekskwaliteit’ en ‘de mate van toekomstbestendigheid’. TL

Lees meer over het valorisatie en het nieuwe valorisatiecentrum in EM #17, op 1 mei in de bakken op de campus of hier online.