Drie op de tien EUR-studenten heeft wel eens harddrugs gebruikt. Dat blijkt uit een onderzoek van Credo Magazine, het blad van faculteitsvereniging Cedo Nulli.

Robbert de Hoogh (24), hoofdredacteur van Credo Magazine en schrijver van het artikel, vertelt dat de redactie in haar eigen sociale omgeving steeds vaker verhalen hoorde over mensen die weleens een pilletje slikken tijdens het uitgaan. Daarnaast lijkt het volgens de student Psychologie alsof studenten hier steeds jonger aan beginnen. “We vonden deze waarnemingen zorgwekkend wilden daarom weten hoe het nu echt zat met drugsgebruik bij EUR-studenten. Er blijken nauwelijks cijfers over te zijn, dus hebben we zelf onderzoek gedaan.” De redactie won advies in bij het Trimbos instituut (instituut voor verslavingszorg) om het onderzoek op te zetten en over de risico’s van gebruik van harddrugs.

XTC populairste drug

In een online enquête, die onder een groot aantal  EUR-studenten verspreid werd  en waarop 365 studenten van 7 verschillende faculteiten reageerden,  geeft 30 procent van de respondenten aan weleens harddrugs te hebben gebruikt. Xtc is veruit de populairste drug onder EUR-studenten. 29,1 procent geeft aan ooit te hebben geëxperimenteerd met het middel. Daarnaast geeft nog eens 31 procent aan het nooit te hebben gebruikt, maar wel ooit te willen proberen. Ook cocaïne (12,7 procent van de respondenten gebruikte dit middel) en speed (11,5 procent) worden weleens gebruikt door de Rotterdamse student.

Van de xtc-gebruikers doet 63,6 procent dit een paar keer per jaar. Een klein aantal respondenten (15 procent) geeft aan het slechts eenmalig te hebben geprobeerd en een klein deel zegt het middel maandelijks (12,1 procent) of wekelijks (3 procent) te gebruiken.

Meer gebruik bij RSM-studenten

Harddrugs lijken het populairst onder studenten van de RSM, van hen gebruikte 35,2 procent weleens iets. Bij het Erasmus MC worden minder drugs gebruikt, daar gaf slechts een kwart van de studenten aan ooit harddrugs te hebben genomen.

Steeds jonger aan de harddrugs

Ook het vermoeden van De Hoogh dat studenten steeds jonger beginnen met harddrugs lijkt te worden bevestigd in het onderzoek. “Die vraag was lastig te beantwoorden, omdat we slechts één meetmoment hadden en geen data konden vinden van eerdere meetmomenten”, vertelt De Hoogh. In de enquête werd de respondenten ook gevraagd op welke leeftijd ze voor het eerst harddrugs gebruikten. De respondenten werden ingedeeld in leeftijdscategorieën en er werd bekeken welk percentage binnen die categorie voor of tijdens het 18e levensjaar al weleens harddrugs had gebruikt. “Er bleek in vijf jaar een flinke stijging te hebben plaatsgevonden in het percentage respondenten dat aangaf voor of tijdens hun 18e levensjaar harddrugs te hebben gebruikt.” Onder de huidige 23-jarigen is dit nog geen 5 procent, maar van de huidige 18-jarigen heeft 17,9 procent al ooit harddrugs genomen.

Risico’s

Toch wil De Hoogh met het artikel niet alleen het feitelijke drugsgebruik onder EUR-studenten laten zien. “We willen er met ons artikel ook op wijzen dat er toch wel behoorlijke risico’s kleven aan drugsgebruik, ook al is het slechts incidenteel.” Volgens de hoofdredacteur van Credo denken studenten vaak erg lichtzinnig over drugs als xtc. In het artikel – dat volgende week verschijnt in de nieuwe editie van Credo Magazine – beschrijft De Hoogh de risico’s. Zo kunnen ‘foute’ pillen giftige stoffen bevatten en is de gemiddelde dosering MDMA (de werkzame stof in xtc) sinds 2007 gestegen van 80 mg per pil naar 123 mg. Volgens het Trimbos instituut stijgen daardoor juist niet de gewenste effecten, maar ‘alleen de kans op ongewenste effecten zoals misselijkheid, hoofdpijn, angst- en paniekaanvallen en zelfs acute psychoses’. Ook zorgt het slikken van een XTC-pil voor een hogere lichaamstemperatuur, waardoor uitdroging en oververhitting kan ontstaan, de werking van de spieren vermindert, en zelfs acuut lever- of nierfalen kan optreden. TF