Het aantal eerstejaarsstudenten dat al voor februari de brui gaf aan de studie en zich uitschreef aan de EUR, is opvallend groot. Begin dit jaar haakte 12 procent van de nieuwe EUR-studenten af, tegenover een landelijk gemiddelde van 9,2 procent.

Van de ruim 5700 studenten die in september 2013 hun studie aan de EUR begonnen, zijn er inmiddels 697 gestopt. Daarmee ligt het percentage “propstoppers”, zoals de vroegtijdige afhakers worden genoemd, aan de EUR flink hoger dan het landelijk gemiddelde. Ligt dat gemiddelde aan de EUR op 12 procent, landelijk stopte 9,2 procent van de universitaire studenten voor februari met hun studie. Studenten die zich nog voor 1 februari uitschrijven in hun eerste jaar, hoeven de ontvangen studiefinanciering niet terug te betalen.

Landelijke uitval

Jarenlang lag het aantal universitaire studenten dat vroegtijdig stopt landelijk rond 8 à 9 procent. In 2012 werden dat er plotseling meer, ruim tien procent gooide voor februari de handdoek in de ring. Ook in 2013 schreef bijna tien procent zich voor die maand uit. Dit jaar is de landelijke uitstroom voor het eerst weer voorzichtig gedaald, zo blijkt uit een meting door de Dienst Uitvoering Onderwijs.

EUR

Aan de EUR is eenzelfde trend zichtbaar, maar ligt het aantal propstoppers al jarenlang structureel boven het landelijk gemiddelde. In 2012 lag het percentage op 15 procent, in 2013 was dat 12 procent. Voor dit jaar zijn flinke uitschieters te zien bij de studies Econometrie en Operationele Research (23 procent), Nanobiologie (26 procent) en Geschiedenis (20 procent).

Strengere eisen

Dat de uitstroom dit jaar voor het eerst weer voorzichtig afnam, laat volgens Michiel Hendrikx van het ministerie van OCW zien dat studenten beter op hun plek zitten dan voorheen, zo zei hij tegen de NOS. Maar er zijn ook andere verklaringen denkbaar. Veel onderwijsinstellingen verhoogden de normen in het eerste jaar: het bindend studieadvies werd strenger en misschien voorzagen iets meer studenten dat ze de finish toch niet zouden halen. De stijging in voorgaande jaren viel ook samen met plannen voor een langstudeerboete: wie meer dan een jaar studievertraging opliep, zou drieduizend euro extra collegegeld moeten betalen. Die boete was voor eerstejaars nog ver weg, maar zorgde wel voor onrust.

Maatregelen

Om het aantal stoppende studenten verder in te perken, neemt het ministerie vanaf dit jaar maatregelen. Studenten wordt aangeraden zich voor 1 mei aan te melden voor hun studie en universiteiten mogen studiekeuzeactiviteiten verplicht stellen. HOP/ EH