De EUR heeft vervolgonderzoek naar de fraude van Dirk Smeesters gedaan en vond in vier artikelen verwijtbare onnauwkeurigheden bij het verrichten van het onderzoek. De artikelen worden voorgedragen voor terugtrekking.

Smeesters was tot juni 2012 hoogleraar Consument en Samenleving aan de Rotterdam School of Management (RSM). De Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) die in november 2012 werd ingesteld bekeek in totaal 22 publicaties.

In juni 2012 was al bekend dat er geen vertrouwen was in de wetenschappelijke integriteit van drie artikelen. Twee daarvan zijn teruggetrokken door de betrokken tijdschriften, één is niet gepubliceerd. Voor beide onderzoeken waren de ruwe data die de basis van deze artikelen vormen niet meer beschikbaar. Smeesters verklaarde dat hij die kwijt was geraakt.

Het onderzoeksrapport van de CWI is hier te lezen.