Gemeenten gaan inderdaad extra geld geven aan studenten die geen bijbaan kunnen nemen. De Tweede Kamer steunt vrijwel unaniem de studietoelage voor jonge gehandicapten.

De studietoelage was een voorstel van oppositiepartij D66. De partij maakte een amendement op de ‘participatiewet’, waarmee het kabinet jonge gehandicapten tot werk wil dwingen door te korten op hun uitkering. Als de jonge gehandicapten gaan studeren, zouden gemeenten hun studiefinanciering moeten aanvullen, vindt D66. Gehandicapten kunnen immers minder makkelijk dan andere studenten een bijbaan nemen en doen vaak langer over hun studie. Regeringsfracties PvdA en VVD steunden het idee, evenals de andere oppositiepartijen. Alleen de PVV stemde tegen.

Steuntje in de rug

In de huidige uitkeringswet voor jonge gehandicapten (Wajong) zit al een studieregeling. Die dreigde te verdwijnen door de komst van de nieuwe wet. Staatssecretaris Klijnsma noemde het plan van D66 en ChristenUnie een goed amendement. “Mensen met een arbeidshandicap hebben inderdaad dat extra steuntje in de rug nodig bij het gaan studeren.”

Landelijke richtlijn

De stichting Handicap+Studie is blij met het amendement. Wel zouden er landelijke richtlijnen moeten komen, bepleit medewerker Lex Jansen. “De woonplaats van de student mag niet medebepalend zijn voor het krijgen van de toelage en de hoogte daarvan. Je moet vooral rekening houden met de persoonlijke omstandigheden.”

Volgend jaar komt er zo’n zes miljoen euro voor de studietoelagen en dat bedrag loopt op tot 35 miljoen euro per jaar. De toelage is niet voor iedereen: de jongeren mogen niet te veel eigen vermogen hebben en moeten recht hebben op studiefinanciering. Volgens D66-Kamerlid Steven van Weyenberg kunnen gemeenten straks honderden euro’s per maand geven. HOP